07. Good Work: samenwerken met bedrijven

25-01-2023
667 keer bekeken 0 reacties

In 2022 is NOV gestart met het programma Samenwerken met bedrijven voor maatschappelijke organisaties en vrijwilligerscentrales onder de naam Good Work.

We richten ons als Vereniging NOV vooral op de M van mensen; de inzet van medewerkers van bedrijven binnen het vrijwilligerswerk. Dit kan met bijvoorbeeld extra handen en of aandacht, maar ook door het inzetten van hun specifieke kennis en expertise. Good Work is gestart naast Good Busy, de plek waar betrokken bedrijven met elkaar in contact kunnen komen en handige tools en inspiratie kunnen vinden over goed doen met medewerkersvrijwilligerswerk. Good Work richt zich specifiek op maatschappelijke organisaties en vrijwilligerscentrales.

Kennissessies Good Work

Good work heeft in 2021 drie online kennissessies en één live sessie voor 150 deelnemers aangeboden .  De online bijeenkomsten vonden plaats op 20 september, 13 oktober en 1 december. De live bijeenkomst met 35 deelnemers vond plaats tijdens onze Conferentie voor vrijwilligerscentrales op 7 november. Deze bijeenkomsten waren in eerste instantie gericht op mensen die werken bij op dit terrein startende en zich nog oriënterende vrijwilligerscentrales en lokale steunpunten. Zij hebben een belangrijke rol om het samenwerken met bedrijven te stimuleren en ondersteunen op lokaal  en gemeentelijk niveau. De bijeenkomst in december is aangeboden aan zowel mensen die werken bij vrijwilligerscentrale als maatschappelijk organisaties.  Met de input van de eerste twee sessies zijn we gekomen tot het ontwikkelen een 7-stappenplan Samenwerken met bedrijven.

Toegevoegde waarde én netwerk

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht besteed aan de toegevoegde waarde en kansen van het duurzaam samenwerken met bedrijven en de succesfactoren en mogelijke valkuilen. Daarnaast is het inventariseren van het bestaande netwerk aan de orde gekomen en het belang van een krachtige kernboodschap. Hiermee gaan we verder in 2023 aan de slag. Ook is er veel aandacht besteed aan onderlinge kennisuitwisseling en kennismaking, zodat mensen elkaar ook onderling opzoeken en elkaar helpen. 

Foto: #100verhalen: Samah - kledingdame

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen