Netwerk Wet- & Regelgeving

1850 keer bekeken 0 reacties

In dit netwerk spreken vertegenwoordigers van landelijke vrijwilligersorganisaties over regeldruk voor vrijwilligers. Aan het netwerk kan iedereen deelnemen die kennis heeft of zich wil inzetten voor het delen van informatie over de gevolgen van regelgeving voor vrijwilligers.

Wet- en regelgeving is niet het eerste waar je aan denkt bij vrijwilligerswerk, maar in de praktijk is dat toch echt zo. En flink ook! Ook vrijwilligers moeten zich aan de wetten en regels houden. Het Netwerk Wet- & Regelgeving van NOV bestaat al vanaf 2012. In dit netwerk wisselen leden informatie uit over nieuwe wetgeving en wijzigingen van bestaande wetten. Kernwoord is vaak 'proportionaliteit'.

Past het wel?

Wetgeving is ook van toepassing voor vrijwilligers, maar het moet wel proportioneel zijn. Het moet in verhouding staan tot bijvoorbeeld omvang, belang en inspanning. Een goed voorbeeld hiervan is de ARBO-wetgeving. Vrijwilligers zijn  principe uitgezonderd tenzij het gaat om bijzondere arbeidsomstandigheden zoals gevaarlijk gereedschap, chemische en biologische middelen en werken op hoogte. Als er vrijwilligers onder de 18 jaar voor de organisaties werken, gelden de arboregels ook voor deze groep vrijwilligers.  

Hoofdelijk aansprakelijk?

In voorbeeld waar het netwerk zich in 2019 mee beziggehouden heeft, is de Wet Bestuur en Toezicht. Vanuit het netwerk is via een internetconsultatie bezwaar gemaakt tegen het hoofdelijk aansprakelijk stellen van bestuurders bij faillissementen. Ook wilden we regels rond de zware boekhoudkundige verplichtingen van tafel. Dat een bestuurder zich houdt aan de regels voor behoorlijk besturen, daar is niemand tegen.

Uiteindelijk Belanghebbende?

De Wet Bestuur en Toezicht was niet de enige wet in 2019 die direct bedoeld is voor bestuurders van organisaties. Van Europa is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in Nederland  geïmplementeerd. Het gevolg is dat de Uiteindelijke Belanghebbende, de zogenoemde UBO’s, van een organisatie in een register opgenomen moeten worden. Wanneer er geen andere UBO dan de bestuurders kunnen worden aangewezen, worden de bestuurders van de rechtspersoon in het register opgenomen. De dossiers bij Wetten & Regels zijn aangevuld met deze kennis.

Extra belasting vloeit weer terug

Andere onderwerpen waarover in het netwerk is gesproken is compensatieregeling BTW-sportvrijstelling. Dit is een gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. In alle Europese landen vervalt het recht op aftrek van btw voor niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst voor de Rijksoverheid. Met deze extra opbrengsten had de overheid geen rekening gehouden en omdat die direct ten koste gaan van verenigingen zonder winstoogmerk die sportaccommodaties beschikbaar stellen, wordt dit middels een subsidieregeling aan de sector teruggegeven.

Indexatie Vrijwilligersvergoeding

Op grond van de Initiatiefnota Vrijwilligers zijn Kampioenen! - waar NOV veel inhoud voor heeft gegeven - heeft het kabinet besloten dat voortaan ieder jaar de vrijwilligersvergoeding zal worden geïndexeerd. Wanneer het bedrag van de verhoging kan worden afgerond op een veelvoud van € 100,- wordt de vrijwilligersvergoeding verhoogd. Dit kan betekenen dat in 2021 de vrijwilligersvergoeding € 180,- per maand en € 1800,- per jaar wordt. 

Andere onderwerpen

Ook is gesproken over de wijzigingen in de nieuwe Alcoholwet die per 1 januari 2021 ingevoerd wordt (voorheen de Drank- en Horecawet) en de nieuwe tabakswet. De stand van zaken rond de invoering van de AVG is door de leden van het netwerk besproken evenals de regeling gratis VOG, kleine ondernemersregeling en de vrijwilligersverzekering. De leden van het netwerk zijn ook betrokken bij de omzetting van de informatie over wet en regelgeving van www.vrijwilligerswerk.nl naar de nieuwe community van NOV.  De community wordt het centrale punt waar we voortaan over bestaande, nieuwe en wijzigingen in wetgeving informeren.

Leden van het netwerk in 2019

Jaap Broekhuizen (CIO),  Fedde Boersma (Scouting NL),  Robert Agterberg(Scouting NL), Frank Slooten (NOC*NSF),  Dick Steenks (Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen),  Ruud de Jong (LKCA), Mariëlle Gouwenberg (VPTZ), Thomas Hessels (Koornetwerk NL), Roel Beuneker (Koornetwerk NL),  Joffrey Bieleman (stichting Mons), Alie Jonker (AGORA), Pieter van Rooij (Immaterieel Erfgoed), Ronald Hetem en Joost van Alkemade (NOV)

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen