Maatschappelijke Diensttijd

1126 keer bekeken 0 reacties

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om jongeren kennis te laten maken met vrijwillige inzet. Net anders dan de Maatschappelijke Stage (MAS) van middelbare scholieren. In 2019 stond het verder ontwerpen en de uitvoering van MDT in proeftuinen centraal.

NOV participeerde zowel in het  MDT Kernteam van de drie ministeries als in het Bestuurlijk Overleg met de staatssecretaris Paul Blokhuis. Vanaf najaar 2018 en doorlopend naar 2020 waren er experimentele projecten (proeftuinen) om te ontdekken wat werkt en wat niet. In de eerste en tweede tranche zijn 75 organisaties actief. Aan de derde tranche van gemeenten, met een intensief traject met jongeren op basis van de Belgische werking van de ‘Samenlevingsdienst’, gaven 12 gemeenten uitvoering.  Aanmelding en belangstelling voor de twee eerste tranches waren veel groter dan gehonoreerd. Een enkel afgewezen project is op eigen initiatief verder gegaan.

De Tweede Kamer heeft in het najaar ingestemd met de voorgestelde opzet. NOV benoemde de kansen die MDT heeft voor het bereiken van jongeren die nog niet actief zijn als vrijwilliger. NOV vroeg met name aandacht om bij de structurele vorm van MDT de drempel voor organisaties veel lager te maken en te gaan werken met een accreditatiesysteem zoals bij de Europese variant van het Solidariteit Corps.  

Werkateliers

NOV organiseerde in het voorjaar van 2019 vijf werkateliers voor vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties onder de titel 'De Jeugd van Tegenwoordig'. In de werkateliers stond elke keer een ander thema rond jongeren centraal. Daarnaast kregen de deelnemers de laatste stand van zaken te horen over de ontwikkelingen rond de Maatschappelijke Diensttijd en vertelden collega's vanuit hun eigen MDT-proeftuin over hun ervaring.

De volgende werkateliers werden verzorgd:

  • De leefwereld van jongeren (samen met NJR)
  • Werken met jongeren in jouw organisatie (samen met NJR)
  • De perfecte match; werven en bemiddelen van jongeren (samen met YoungInspiration en proeftuin Impacter van Zwolle Doet)
  • Begeleiden van kwetsbare jongeren (samen met Realisten Academie van CNV-Jongeren)
  • Talentontwikkeling van jongeren (samen met Ruud Duvekot en proeftuin Vrijwilligers Traineeship van Vitas Welzijn)

De werkateliers werden goed bezocht met gemiddeld circa 25 deelnemers. Het thema Jongeren meer betrekken bij vrijwilligerswerk sloeg duidelijk aan bij veel organisaties en centrales. Dit gaf een mooie opstap om nadere plannen met elkaar uit te werken richting Maatschappelijke Diensttijd, maar ook binnen het reguliere werk.

Naast deze werkateliers verzorgde NOV meerdere workshops en presentaties tijdens MDT-festivals en bijeenkomsten en zette we onze kennis in bij de landelijke ontwikkeling van een digitale verzamelplaats, expertisecentrum en het MDT-ontwerp zelf.

Focusgroep

Met een groot aantal lidorganisaties zijn focusgroepbijeenkomsten gehouden op bovengenoemde thema's. Met landelijke organisaties als Agora, Humanitas, IVN, Jantje Beton/Nuso, KNHB, NOC*NSF, Nederlandse Rode Kruis, Norschoten, NIVON, 's Heerenloo, Scouting, Plattelandsjongeren en de Kamer van Studentenverenigingen, maar ook met een zestiental vrijwilligerscentrales in wisselende samenstelling. De focusgroepen haalden vanuit de praktijk kennis en ervaring op als input voor de landelijke kerngroep en de criteria en vorm van de uitvraag van ZonMW.

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen