Mensen Maken Amsterdam

Mensen maken Amsterdam heeft de url www.mensenmakennederland.nl uitgeleend voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 en de campagne Mensen maken Nederland. Hierover vind je op deze website alle informatie. We danken Mensen Maken Amsterdam voor het uitlenen van de url!

Wat is Mensen Maken Amsterdam?

Mensen Maken Amsterdam zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken door cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. 

Kijk voor meer informatie op mensenmakenamsterdam.nl 

 


 

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen