Veelgestelde vragen

Op deze pagina lees je de veelgestelde vragen en de daarbij horende antwoorden. Zit jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op via mensenmakennederland@nov.nl.

 

Vrijwilligersorganisaties en organisaties die vrijwilligerswerk ondersteunen kunnen zich aansluiten bij Vereniging NOV. Zij maken het mogelijk te spreken namens het Nederlandse vrijwilligerswerk en succesvol de lobby in te zetten bij landelijke en lokale politiek. Lees hier meer.

Tuurlijk wil je vrijwilligerswerk doen, want dat levert je namelijk heel veel op! Een goed gevoel, een prachtig netwerk, kennis en ervaring en, niet te vergeten, een hele mooie samenleving. Vind hier jouw vrijwilligerswerk!

Ja, dat klopt. We vierden het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2021, maar het thema van het jaar is nog steeds actueel, namelijk het betrekken van meer en nieuwe gezichten bij het vrijwilligerswerk. Alle tools, tips en materialen zijn ook nu nog gratis te gebruiken voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 is weliswaar voorbij, maar je kunt alle tools, tips en materialen nog steeds gebruikern. Ze zijn gratis te gebruiken voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Mensen maken Nederland is de campagne van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet dat in 2021 heeft plaatsgevonden. Het doel van dit jaar was om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met de waarde van vrijwillige inzet. Alle tools die in dit jaar ontwikkeld zijn, zijn gratis te gebruiken voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Het merendeel van de materialen van Mensen maken Nederland zijn op maat te maken. Bijvoorbeeld via de plaatjesmaker van Mensen maken Nederland kun je materialen aanpassen naar een lokale variant, zoals Mensen maken Groningen of Mensen maken De Peel. Neem gauw een kijkje en maak je eigen plaatjes.

Alle tools, tips en materialen zijn hier te vinden en gratis te gebruiken voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Jazeker. Alle tools, tips en materialen zijn ook nu nog gratis te gebruiken voor organisaties die met vrijwilligers werken.

In het logo is het alleen toegestaan om het woord Nederland te vervangen door een eigen locatie, bijvoorbeeld Ermelo, Gelderland of de Componistenwijk. Het andere deel van het logo (de woorden Mensen maken) mag niet gewijzigd worden. Die vormen de basis van de campagne. In de campagne Mensen maken Nederland is het woord Mensen heel bewust gekozen, omdat dat de verbindende factor is als het gaat over je inzetten voor een ander. Jouw vrijwilligers zijn deze mensen die een community verbinden. En als alle organisaties Mensen maken …. gebruiken, versterken we met elkaar de boodschap van de waarde van vrijwillige inzet.

Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 is afgelopen. In het voorjaar van 2022 organiseerden we nog de Week van het Vragen (januari) met handige tools die je het hele jaar kunt inzetten.

Ook zal er wekelijks nog een cartoon verschijnen die aandacht vraagt voor vrijwillige inzet.

En in 2022 blijven alle materialen uit het jaar nog gratis beschikbaar via de toolkit

Dat is een bewuste keuze geweest. Dit programma is bedoeld voor alle initiatieven, formeel of in losse samenstelling, die zich op een of andere manier vrijwillig inzetten. De een noemt dat vrijwilligerswerk, maar de ander juist burgerinitiatief, een goede daad of heeft er niet eens een naam voor. We gaan de boodschap van Mensen maken Nederland in het komende jaar met elkaar laden en we bieden ruimte om je eigen woorden aan de campagne toe te voegen.

Als vrijwilligerscentrale of vrijwilligerssteunpunt heb je vaak een dubbele rol. Je hebt de rol om mensen in het algemeen te werven en attent te maken op de vacatures bij de verschillende organisaties, maar kan ook nog een adviserende rol hebben. Hierbij ondersteun je organisaties met het professionaliseren van de vrijwilligers, maar ook in het begeleiden van die organisaties met de uitdagingen die ze tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld het vinden en binden van nieuwe en andere vrijwilligers, maar wellicht ook het anders organiseren van het vrijwilligerswerk waardoor er andere vrijwilligers meewerken of de beschikbare vrijwilligers hun werk makkelijker kunnen doen. 

Het zou sowieso fijn zijn als elke vrijwilligerscentrale of -steunpunt een eigen expeditiebegeleider heeft, of deze nu beroepskracht is of al vrijwilliger actief. 

Indien er nog landelijke expedities worden georganiseerd, dan is het ook mogelijk om mee te doen als vrijwilligerscentrale.

Dat doe je via je lokale vrijwilligerscentrale of via je landelijke organisatie. Vraag hier dus je vrijwilligerscentrale naar of bij je landelijke organisatie. Vereniging NOV zal alleen een open inschrijving van de expeditie starten als hiervoor extra financiële middelen beschikbaar komen voor speciale doelgroepen.

We gaan er vanuit dat de organisaties die gaan meedoen sowieso van plan zijn om nieuwe vrijwilligers te werven, iets wat dus altijd tijd kost. Tijdens de expeditie word je bijgestaan door iemand die jullie begeleid, werk je samen met andere organisaties en werk je met je eigen organisatie samen om die nieuwe gezichten te vinden. Ja, dat kost tijd, maar hiermee bespaar je ook tijd, want je hebt extra inspiratie en een stok achter de deur om echt aan de slag te gaan.

Ja, lid zijn kost niks, het is eigenlijk alleen een profiel aanmaken met minimaal je naam en e-mailadres.

Via het Platform gaan we de informatie met elkaar delen over de verschillende doelgroepen en met elkaar in een groep. Ook zal dit de manier worden waarop we later informatie over de bijeenkomsten gaan delen, zoals je bijvoorbeeld aanmelden voor een intervisiebijeenkomst van expeditiebegeleiders en voor deelnemers aan een expeditie die we op de hoogte brengen van de Kennisboostweken. In de besloten groep blijft op deze manier de informatie die er is gedeeld altijd zichtbaar en op te zoeken en kunnen de Kennis-makers (die gekoppeld is aan de expeditiebegeleider) op basis van de gedeelde informatie ook bekijken of er interessante zaken op het algemene deel van het Platform kan worden gedeeld. 

Een meta-expeditie is de trainersopleiding voor expeditiebegeleiders. In 2021 en 2022 gaan we vanuit Vereniging NOV 200 expeditiebegeleiders opleiden, zodat die lokaal of regionaal expedities kunnen gaan begeleiden. 

Een expeditie is het traject dat een organisatie met nog 4 andere organisatie(onderdelen) doorloopt om meer nieuwe gezichten te betrekken onder begeleiding van een expeditiebegeleider.


 

In principe niet. Tenzij hiervoor middelen beschikbaar komen of vanit andere projecten worden ingezet. Indien er een 'openbare' expeditie wordt georganiseerd rond een speciale doelgroep zullen we dit via de nieuwsbrief laten weten.

Op basis van de door jou gehoorde behoefte. Dat kan zowel uit organisaties zijn als ook bijvoorbeeld een wens zijn vanuit de  gemeente. Wat verdient er bij jullie de aandacht?

Er komt voor expeditiebegeleiders een voorbeeld projectaanvraag beschikbaar om een extra aanvraag voor financiële middelen te kunnen doen bij zowel lokale als ook landelijke fondsen. Daarnaast kunnen natuurlijk ook deelnemers een bijdrage doen aan de totale kosten en/of locaties beschikbaar stellen.

In onze brochure over de meta-expedities hebben we een uitgebreid overzicht gemaakt van hoeveel tijd het deelnemen aan de meta-expeditie kost en ook wat het aan tijd kost om je eigen expedities te organiseren.

In de brochure voor expeditiebegeleiders geven we een uitgebreidere toelichting op wat de meta-expeditie precies inhoudt. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen uren van de bijeenkomsten (maximaal 14 uur) en de uren waarin je o.a. zelf werkt aan je eigen expeditieplannen maken en uitvoeren. We hebben hierbij gedacht dat het om zo’n 26 eigen uren. 

Gedurende een periode van 14 weken gaat het dan gemiddeld om 3 uur per week.

De totale opleidingskosten van de meta-expeditie liggen vele malen hoger dan het bedrag dat je betaald om mee te doen aan deze train-de-trainer. Om die kosten te financieren hebben we fondsen bereid gevonden om deze kosten mede te investeren, omdat zij de doelstelling van het projectplan Expeditie Nieuwe Gezichten van harte ondersteunen. Om het effect van deze investering zo maximaal mogelijk te maken, vragen we je om daar minimaal 2 expedities voor te begeleiden en daarmee het verschil te maken bij minimaal 10 organisaties. 

 

Hoe we de MEX hebben opgezet vormt inderdaad het 'basismodel' voor je eigen expedities.

Je kan het spel online spelen, waarbij je zelf spelleider bent en we hebben een aantal hulpmiddelen gemaakt waardoor je bijvoorbeeld de mensen kan laten zien hoe het spelbord eruit ziet en welke kaartjes je daarbij allemaal hebt. 

Een belangrijk doel voor de expedities is dat we met elkaar kennis gaan creëren om te zorgen dat het hele vrijwilligersveld wijzer wordt. De een doet dat op een heel actieve manier door mee te doen aan een expeditie en de ander luistert bijvoorbeeld mee met de ervaringen van de expedities tijdens een kennisboostweek. We hopen dat jullie blijvend willen bijdragen aan die kennisdeling, want ‘de kennis van de een, is de oplossing voor de ander’. En we hopen dat het natuurlijk zo door ons kan worden gefaciliteerd en jullie zo veel brengt dat jullie ook worden uitgenodigd om die expeditie 3, 4 enzovoort te organiseren … 


 

Ja zeker! Graag zelfs, want op die manier zorgen we voor nog stevigere netwerken! Neem contact op met mensenmakennederland@nov.nl en dan maken we een afspraak om dit door te spreken. In een meta-expeditie nemen 10 mensen deel. 


 

Ja zeker! Graag zelfs, want we geloven dat we met deze methode organisaties echt verder helpen in hun ontwikkeling in het betrekken van nieuwe gezichten, maar ook nog eens extra inzicht geven in hun eigen organisatiecultuur.

Je mag als expeditiebegeleider zowel voorafgaand als na de afsluitende bijeenkomst van je meta-expeditie starten met het begeleiden van een expeditie. We geven daarbij wel graag het reisadvies mee om niet eerder te starten dan na de derde sprintwissel van je eigen meta-expeditie omdat je dan al meer overzicht hebt over hoe het totale traject eruit ziet en zelf daarbij ook voldoende beleving hebt gekregen. 

We hebben de onderbouwing van de methodes nu zo vormgegeven dat er filmpjes beschikbaar zijn die straks ook voor jullie eigen expedities besschikbaar zijn. Op die manier kan je zelf als begeleider hen op weg helpen om hun eigen weg te banen. Je komt die 'theoretische studie' tegen in je expeditielogboek, waarbij je links vindt naar de filmpjes en je kan dan direct de opgedane inzichten vertalen naar je eigen praktijk. Je kan daar, als je je eigen expeditie gaat vormgeven gebruik van maken en ook nog in varieren, door bijvoorbeeld de filmpjes in de startdag zelf te laten zien. Daar kan je nog in varieren.

Op de website staat een overzicht van wie er allemaal als expeditiebegeleider is of wordt opgeleid. Als je gaat meedoen, krijg je hier dus ook een plaatsje.

Er zijn dan een aantal overwegingen. Je zou het kunnen uitstellen en nog een aantal pogingen kunnen doen om de groep wel tot 5 organisaties uit te breiden, al dan niet via een oproep op het Platform Vrijwillige Inzet. Daarnaast zou je kunnen kijken of je je doelgroep iets kan verbreden. Ook zou je wel kunnen starten en dan later nog een andere expeditie starten met een andere doelgroep. 

Met een groep kleiner dan 3 organisaties wordt starten van een expeditie afgeraden. Een groot deel van het succes zit tenslotte ook in de uitwisseling. 


 

Nee hoor! Je gaat tijdens de expeditie, daar waar de deelnemers tijdens een 'gewone expeditie (GEX)' op zoek gaat naar vrijwilligers, ga je tijdens jouw Meta-exepditie (MEX) aan de slag om deelnemers die in een vrijwilligersorganisatie zitten te werven. Je ervaart dus zelf wat het is om zo'n zoektocht te doorlopen. Je hebt misschien al wel een idee wie je zou willen betrekken, maar tijdens de MEX mag je dat gaan onderzoeken of dat de groep is die je echt wilt betrekken dat ook wil en kan. Tijdens de startdag zullen we dit ook nog een keer toelichten.

De kosten van de training van expeditiebegeleiders bedragen 95 euro voor leden van Vereniging NOV en 125,- euro voor nog-niet-leden.

Dat is nogal afhankelijk van hoe de financiering kan lopen. Indien er uit lopende budgetten en bestaande middelen de inzet van de expeditiebegeleider kan worden betaald, dan is dat een totaal ander plaatje dan als je het als zelfstandige wilt uitvoeren. Het kan interessant zijn om ook via lokale en landelijke fondsen extra financiële middelen aan te vragen. 

Verder is het antwoord ook erg afhankelijk van de binnen jullie organisatie georganiseerde trainingen en bijeenkomsten. Wat kosten die en hoe verhouden die zich tot deze training? 

Er komt een rekenmodel beschikbaar om te komen tot een begroting voor jouw organisatie

Ja, sterker nog dat is zelfs de bedoeling. Elke expeditiebegeleider probeert organisaties bij elkaar te brengen die een zelfde doelgroep met nieuwe gezichten willen betrekken.  Welke doelgroep dat is, bepaald de expeditiebegeleider op basis van de bij zijn of haar bekende wensen van de verschillende organisatie(onderdelen).

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.