De Nationale Vrijwilligersprijzen 2020

MEER DAN HANDEN!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en niet te vergeten, ook met héél véél plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de Nationale Vrijwilligersprijzen zetten we lokale organisaties in het zonnetje. Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge de Nationale Vrijwilligersprijzen uit op het We doen het samen! Festival in Amersfoort. Naast de Nationale Vrijwilligersprijzen zijn er ook de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

 

 

Hoe werkt het? Lees meer!

Wat zijn de criteria? Lees meer!

Wie zit er in de jury? Lees meer!

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar kiest een groep prominenten hun mooiste vrijwilligersproject. Lees meer over de ProminentenPrijs!

 

 

Een vrijwilliger van onschatbare waarde in jouw gemeente? Lees over de VriendenLoterij PassiePrijs!

 

 

Ken je een inspirerende vrijwilliger met een beperking?

 

Wat zijn de prijzen?

De Nationale Vrijwilligersprijzen (voorheen de Meer dan handen vrijwilligersprijzen) worden sinds 2011 uitgereikt door de minister van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven.

 1. Er is een juryprijs van € 6.000,- voor het beste lokale vrijwilligersinitiatief
 2. Er is een publieksprijs van € 2.500,- die initiatieven kunnen winnen door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Stemmen kan van 18 februari tot en met 28 maart 2020.
 3. Alle kandidaten zijn van harte uitgenodigd voor gratis deelname* aan het We doen het samen Festival, waar minister Hugo de Jonge op 28 maart 2020 de prijzen uitreikt. *Zolang de voorraad strekt.
 4. De uiteindelijk 12 genomineerden krijgen allemaal een promotiefilm voor hun vrijwilligersinitiatief ter waarde van € 3.000,-.

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar. De VriendenLoterij draagt ook bij aan de ProminentenPrijs (€ 6.000,-) en de VriendenLoterij Passieprijs.

DELA Fonds stelt de prijs (€5.000,-) voor de Gouden Venus van Milo beschikbaar.

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar.

 

Het ministerie van VWS financiert de organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen.

 

 

Terug

Hoe werkt het?

Gemeenten en vrijwilligerscentrales stellen maximaal drie vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven in hun gemeente kandidaat voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Dat kon tot en met donderdag 16 januari 2020. Alle lokale kandidaten zie je hier

Na kandidaatstelling selecteren experts vrijwillige inzet voor 18 februari 2020 de allerbeste 12 lokale initiatieven. De jury bepaalt uiteindelijk welk lokaal vrijwilligersinitiatief op 28 maart 2020 de Nationale Vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen en zich 'beste lokale vrijwilligerinitiatief van Nederland' mag noemen. Alle Nederlanders mogen vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 stemmen op hun favoriete initiatief. Zij bepalen wie de Publieksprijs ontvangt.

Kijk hier wie er al kandidaat is gesteld.

Terug

Wat zijn de criteria?

Alle kandidaten worden beoordeeld op de volgende twee criteria:

 1. In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief (meer dan) voldoende vrijwilligers te verbinden doordat ze na de werving daadwerkelijk actief worden (en blijven)?
  Geef aan waarom ze hierin succesvol zijn! Redenen kunnen zijn: het goed aansluiten bij wensen, interesses, situatie en levensfase van de vrijwilliger. Variatie bieden in lengte, niveau en herhaling van het vrijwilligerswerk. Goede begeleiding, deskundigheidsbevordering en communicatie.
 2. In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief vrijwilligers te betrekken bij de eigen successen?
  Hebben vrijwilligersorganisaties en -initiatieven inzicht in de resultaten en zo ja, op welke wijze? Delen ze die resultaten met hun vrijwilligers en geven ze hen de credits? Zo ja, hoe doen ze dat? Wordt dit ook breder gecommuniceerd via sociale media, lokale pers en bijeenkomsten met partners, financiers en/of lokale politiek?

Terug

Wie reikt de prijzen uit?

Hugo de Jonge - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - reikt de Nationale Vrijwilligersprijzen uit, samen met de leden van jury.

Terug

Hoe meld ik me aan?

Alleen gemeenten of vrijwilligerscentrales kunnen vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven kandidaat stellen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Zij konden dat doen tot en met donderdag 16 januari 2020

Kijk hier wie er al kandidaat is gesteld.

Terug

Wie zit er in de jury?

De jury van de Nationale Vrijwilligersprijzen bestaat uit:

 • Jan van Zanen (voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Rick Brink (Minister van Gehandicaptenzaken)
 • Marianne Besselink (Voorzitter Vereniging NOV)
 • Henk Reinen (Ministerie van VWS)
 • Thijs van Mierlo (LSA Bewoners)
 • De VriendenLoterij
 • Robert de Heert (Stichting Anders, winnaar Nationale Vrijwilligersprijzen 2019)
 • Gerard de Roos (Ixta Noa, winnaar Nationale Vrijwilligersprijzen 2019).

De jury bepaalt wie van de genomineerden de Nationale Vrijwilligersprijs, de ProminentenPrijs of de Gouden Venus van Milo wint. De selectiecommissie helpt de jury door de genomineerden te bepalen. Kijk hier uit welke experts vrijwillige inzet de selectiecommissie bestaat.

Terug

 

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die op een bepaald thema (maatschappelijke relevantie, ondernemendheid, zichtbaarheid) volgens hen goed scoort en er uit springt. De organisatie die het meest genoemd wordt krijgt de prijs. Vanuit de groep prominenten van dat jaar vragen we een representant om de landelijke prijs uit te reiken, samen met de minister of staatssecretaris. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer! De kandidaten voor de ProminentenPrijs komen eind februari online.

Terug

De VriendenLoterij Passieprijs is dé prijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk. Alleen gemeenten en vrijwilligerscentrales die een of meerdere vrijwilligersorganisaties, -projecten of -initiatieven kandidaat stellen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen konden een vrijwilliger voordragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Deze kandidaten komen eind januari 2020 online. Deze editie van de Nationale Vrijwilligersprijzen zijn alle Passieprijs-vrijwilligers winnaar! Iedereen ontvangt een bescheiden prijs (geheim!) en gratis toegang tot het festival met workshops. We maken er echt een feestje van en minister Hugo de Jonge reikt de prijzen uit.

Terug

De Gouden Venus van Milo is dé prijs voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet. Uit alle kandidaten selecteert de selectiecommissie tien genomineerden die uitgenodigd worden voor het Wij doen het samen Festival op 28 maart 2020. De winnaar ontvangt van het DELA Fonds een bedrag van €  5.000,- om in te zetten voor zijn vrijwilligersdoel. Kandidaten konden worden aangemeld tot en met donderdag 16 januari 2020. Deze kandidaten komen eind januari 2020 online. Deze selectiecommissie doet de voorselectie voor de jury.

Terug

 • Your searchquery didn't return any results.

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum