De Nationale Vrijwilligersprijzen 2020

MEER DAN HANDEN!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en niet te vergeten, ook met héél véél plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de Nationale Vrijwilligersprijzen zetten we lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje.

 

Wat zijn de prijzen? Lees meer!

Hoe werkt het? Lees meer!

Wat zijn de criteria? Lees meer!

 

Wie reikt de prijzen uit? Lees meer!

Hoe meld ik me aan? Lees meer!

Wie zit er in de jury? Lees meer!

 

 

 

Elk jaar kiest een groep prominenten hun mooiste vrijwilligersproject. Lees meer over de ProminentenPrijs!

 

 

Een vrijwilliger van onschatbare waarde in jouw gemeente? Lees over de VriendenLoterij PassiePrijs!

 

 

Wat zijn de prijzen?

De Nationale Vrijwilligersprijzen (voorheen de Meer dan handen vrijwilligersprijzen) worden sinds 2011 uitgereikt door de minister van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven.

 1. Er is een juryprijs van € 6.000,- voor het beste lokale vrijwilligersinitiatief
 2. Er is een publieksprijs van € 2.500,- die initiatieven kunnen winnen door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.
 3. Alle kandidaten zijn van harte uitgenodigd voor gratis deelname aan het We doen het samen Festival, waar minister Hugo de Jonge op 28 maart 2020 de prijzen uitreikt.
 4. De uiteindelijk 12 genomineerden krijgen allemaal een promotiefilm voor hun vrijwilligersinitiatief ter waarde van € 3.000,-.

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar. De VriendenLoterij sponsort ook de ProminentenPrijs (€ 6.000,-) en de VriendenLoterij PassiePrijs (nog vast te stellen, vorig jaar € 1.000,- en € 500,-).

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar.

 

Het ministerie van VWS financiert de organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen.

 

 

Terug

Hoe werkt het?

Gemeenten en vrijwilligerscentrales stellen maximaal drie van de beste initiatieven in hun gemeente kandidaat voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Dat kan tot 10 januari 2020. Kandidaten kunnen winnaars zijn van lokale vrijwilligersprijzen, maar dat hoeft niet, hier is de gemeente of vrijwilligerscentrale vrij in. Er hoeven dus niet per se lokale vrijwilligersprijzen georganiseerd te worden. Gemeenten en vrijwilligerscentrales die meedoen krijgen een prijzenpakket voor het beste lokale initiatief. Gemeenten en vrijwilligerscentrales die mee willen doen, sturen een mail naar vrijwilligersprijzen@nov.nl. Zij ontvangen daarna een mail met een formulier om de lokale initiatieven aan te melden.

Na kandidaatstelling selecteren lokale experts voor 24 januari 2020 de allerbeste 12 lokale initiatieven. De jury bepaalt uiteindelijk welk lokaal vrijwilligersinitiatief op 28 maart 2020 de Nationale Vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen en zich 'beste lokale vrijwilligerinitiatief van Nederland' mag noemen. Alle Nederlanders mogen vanaf 25 januari tot 29 februari 2020 stemmen op hun favoriete initiatief. Zij bepalen wie de Publieksprijs ontvangt.

Terug

Wat zijn de criteria?

Alle kandidaten worden beoordeeld op de volgende twee criteria:

 1. In welke mate weet een initiatief (meer dan) voldoende vrijwilligers te verbinden met zijn thema doordat ze na de werving daadwerkelijk actief worden (en blijven)?
  Dit criterium geeft aan hoe goed een initiatief het vrijwilligerswerk weet te organiseren voor vrijwilligers. Denk aan het aansluiten bij wensen, interesses, situatie en levensfase van de vrijwilliger. Hoe is de variatie in lengte, niveau en herhaling van het vrijwilligerswerk? Kunnen vrijwilligers makkelijk tijdelijk uitstappen om later weer in te stappen? Sluit de begeleiding en deskundigheidsbevordering aan bij het aanbod van het vrijwilligerswerk? Geef voorbeelden van hoe ze dat doen.
 2. In welke mate weten initiatieven vrijwilligers te betrekken bij de eigen successen?
  Hebben initiatieven inzicht in de resultaten en zo ja, op welke wijze? Delen ze die resultaten met hun vrijwilligers en geven ze hen de credits? Zo ja, hoe doen ze dat? Wordt dit ook breder gecommuniceerd via sociale media, lokale pers en bijeenkomsten met partners, financiers en/of lokale politiek?

Terug

Wie reikt de prijzen uit?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reikt de Nationale Vrijwilligersprijzen uit, samen met de leden van jury en vertegenwoordiging van de VriendenLoterij.

Terug

Hoe meld ik me aan?

Alleen gemeenten of vrijwilligerscentrales kunnen initiatieven kandidaat stellen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Zij moeten dat doen voor 10 januari 2020. Gemeenten en vrijwilligerscentrales die mee willen doen, sturen een mail naar vrijwilligersprijzen@nov.nl. Zij ontvangen daarna een mail met een formulier om de lokale initiatieven aan te melden.

Terug

Wie zit er in de jury?

De jury van de Nationale Vrijwilligersprijzen bestaat uit vertegenwoordiging van het ministerie van Volksgezondheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), LSA Bewoners, de VriendenLoterij, Vereniging NOV en de winnaars van vorig jaar.

Terug

 

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders (Kamerleden, Burgemeesters, CEO’s, journalisten, artiesten) een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die op een bepaald thema (maatschappelijke relevantie, ondernemendheid, zichtbaarheid) volgens hen goed scoort en er uit springt. De organisatie die het meest genoemd wordt krijgt de prijs. Vanuit de groep prominenten van dat jaar vragen we een representant om de landelijke prijs uit te reiken, samen met de minister of staatssecretaris.

Terug

De VriendenLoterij Passieprijs is dé prijs voor een vrijwilliger die zich op buitengewone manier heeft ingezet voor zijn vrijwilligerswerk. Alleen gemeenten en vrijwilligerscentrales die een of meerdere vrijwilligersinitiatieven kandidaat stellen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen kunnen vrijwilligers voordragen voor de VriendenLoterij Passieprijs.

Terug

 • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum