De Nationale Vrijwilligersprijzen 2020

MEER DAN HANDEN!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en niet te vergeten, ook met héél véél plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de Nationale Vrijwilligersprijzen zetten we lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje. Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge de Nationale Vrijwilligersprijzen uit op het We doen het samen! Festival in Amersfoort.

 

Wat zijn de prijzen? Lees meer!

Hoe werkt het? Lees meer!

Wat zijn de criteria? Lees meer!

 

Wie reikt de prijzen uit? Lees meer!

Hoe meld ik me aan? Lees meer!

Wie zit er in de jury? Lees meer!

 


 

 

Elk jaar kiest een groep prominenten hun mooiste vrijwilligersproject. Lees meer over de ProminentenPrijs!

 

 

Een vrijwilliger van onschatbare waarde in jouw gemeente? Lees over de VriendenLoterij PassiePrijs!

 

 

Ken je een inspirerende vrijwilliger met een beperking?

 

Wat zijn de prijzen?

De Nationale Vrijwilligersprijzen (voorheen de Meer dan handen vrijwilligersprijzen) worden sinds 2011 uitgereikt door de minister van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven.

 1. Er is een juryprijs van € 6.000,- voor het beste lokale vrijwilligersinitiatief
 2. Er is een publieksprijs van € 2.500,- die initiatieven kunnen winnen door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.
 3. Alle kandidaten zijn van harte uitgenodigd voor gratis deelname* aan het We doen het samen Festival, waar minister Hugo de Jonge op 28 maart 2020 de prijzen uitreikt. *Zolang de voorraad strekt.
 4. De uiteindelijk 12 genomineerden krijgen allemaal een promotiefilm voor hun vrijwilligersinitiatief ter waarde van € 3.000,-.

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar. De VriendenLoterij draagt ook bij aan de ProminentenPrijs (€ 6.000,-) en de VriendenLoterij Passieprijs.

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar.

 

Het ministerie van VWS financiert de organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen.

 

 

Terug

Hoe werkt het?

Gemeenten en vrijwilligerscentrales stellen maximaal drie vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven in hun gemeente kandidaat voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Dat kan tot 10 januari 2020. Kandidaten kunnen winnaars zijn van lokale vrijwilligersprijzen, maar dat hoeft niet, hier is de gemeente of vrijwilligerscentrale vrij in. Er hoeven dus niet per se lokale vrijwilligersprijzen georganiseerd te worden. Gemeenten en vrijwilligerscentrales die meedoen krijgen een awards voor de vrijwilligersorganisaties, -projecten of -initiatieven die zij kandidaat stellen. Gemeenten en vrijwilligerscentrales die mee willen doen, sturen een mail naar vrijwilligersprijzen@nov.nl. Zij ontvangen daarna een mail met een formulier om de lokale initiatieven aan te melden.

Na kandidaatstelling selecteren lokale experts voor 18 februari 2020 de allerbeste 12 lokale initiatieven. De jury bepaalt uiteindelijk welk lokaal vrijwilligersinitiatief op 28 maart 2020 de Nationale Vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen en zich 'beste lokale vrijwilligerinitiatief van Nederland' mag noemen. Alle Nederlanders mogen vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 stemmen op hun favoriete initiatief. Zij bepalen wie de Publieksprijs ontvangt.

Kijk hier wie er al kandidaat is gesteld.

Terug

Wat zijn de criteria?

Alle kandidaten worden beoordeeld op de volgende twee criteria:

 1. In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief (meer dan) voldoende vrijwilligers te verbinden doordat ze na de werving daadwerkelijk actief worden (en blijven)?
  Geef aan waarom ze hierin succesvol zijn! Redenen kunnen zijn: het goed aansluiten bij wensen, interesses, situatie en levensfase van de vrijwilliger. Variatie bieden in lengte, niveau en herhaling van het vrijwilligerswerk. Goede begeleiding, deskundigheidsbevordering en communicatie.
 2. In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief vrijwilligers te betrekken bij de eigen successen?
  Hebben vrijwilligersorganisaties en -initiatieven inzicht in de resultaten en zo ja, op welke wijze? Delen ze die resultaten met hun vrijwilligers en geven ze hen de credits? Zo ja, hoe doen ze dat? Wordt dit ook breder gecommuniceerd via sociale media, lokale pers en bijeenkomsten met partners, financiers en/of lokale politiek?

Terug

Wie reikt de prijzen uit?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reikt de Nationale Vrijwilligersprijzen uit, samen met de leden van jury.

Terug

Hoe meld ik me aan?

Alleen gemeenten of vrijwilligerscentrales kunnen vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven kandidaat stellen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Zij moeten dat doen voor 10 januari 2020. Gemeenten en vrijwilligerscentrales die mee willen doen, sturen een mail naar vrijwilligersprijzen@nov.nl. Zij ontvangen daarna een mail met een formulier om de lokale initiatieven aan te melden. 

Kijk hier wie er al kandidaat is gesteld.

Terug

Wie zit er in de jury?

De jury van de Nationale Vrijwilligersprijzen bestaat uit vertegenwoordiging van het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), LSA Bewoners, de VriendenLoterij, Vereniging NOV en de winnaars van vorig jaar.

Terug

 

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die op een bepaald thema (maatschappelijke relevantie, ondernemendheid, zichtbaarheid) volgens hen goed scoort en er uit springt. De organisatie die het meest genoemd wordt krijgt de prijs. Vanuit de groep prominenten van dat jaar vragen we een representant om de landelijke prijs uit te reiken, samen met de minister of staatssecretaris. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

Terug

De VriendenLoterij Passieprijs is dé prijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk. Alleen gemeenten en vrijwilligerscentrales die een of meerdere vrijwilligersorganisaties, -projecten of -initiatieven kandidaat stellen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen kunnen een vrijwilliger voordragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Zij doen dat in hetzelfde formulier waarmee ze vrijwilligersinitiatieven opgeven. Deze editie van de Nationale Vrijwilligersprijzen zijn alle Passieprijs-vrijwilligers winnaar! Iedereen ontvangt een bescheiden prijs (geheim!) en gratis toegang tot het festival met workshops. We maken er echt een feestje van en minister Hugo de Jonge reikt de prijzen uit.

Terug

De Gouden Venus van Milo is dé prijs voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet. Uit alle kandidaten selecteert de selectiecommissie tien genomineerden die uitgenodigd worden voor het Wij doen het samen Festival op 28 maart 2020. De winnaar ontvangt een bedrag van €  5.000,- om in te zetten voor zijn vrijwilligersdoel. Ken je zo'n vrijwilliger? Stel hem dan kandidaat via dit formulier.

Terug

 • Your searchquery didn't return any results.

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum