Frans van Buel

160 keer bekeken 0 comments

De Gouden Venus van Milo is dé prijs voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet. Uit alle kandidaten heeft de selectiecommissie tien genomineerden geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd voor de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen op 28 maart 2020, waar de jury bekend maakt welke vrijwilliger wint. De winnaar ontvangt van het DELA Fonds een bedrag van €  5.000,- om in te zetten voor zijn vrijwilligersdoel. Hieronder zie je de genomineerden en de andere kandidaten! 

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Frans van Buel zit zelf in een rolstoel zet zich de laatste 20 jaar onbezoldigd en met veel passie in voor de chronisch zieken en gehandicapten. Waar onder het toegankelijk maken van biljarten voor mensen in een rolstoel.

Niet alleen op sport gebied zet Frans zich in maar ook op het sociale vlak. Denk aan zaken als vraagstukken naar gemeente, belasting, WMO en PGB en WLZ vraagstukken. Alles als vrijwilliger. Tevens zet hij zich volledig in om de gehandicapte sport te laten integreren in de reguliere sport. Als rolstoelbiljarter speel in in de gewone competitie en behaal elk jaar wel een district kampioenschap of een gewestelijke kampioenschap. Tevens is hij twee maal Nederlands kampioen rolstoelbiljart. In maart 2020 is hij door de knbb afgevaardigd voor het Europees kampioenschap rolstoelbiljart te Brandenburg alwaar hij 4e ben geworden.

Daarnaast is Frans secretaris van een biljartvereniging. Frans heeft meerdere toernooien georganiseerd zoals diverse NK Rolstoelbiljart. Hier is een mooie terugblik op dat moment.

Dit alles met een dwarslaesie T7 met de daarbij behorende problemen. Hij is de laatste 20 jaar 42 keer geopereerd, maar dat heeft hem niet kunnen weerhouden om de gehandicapte sport te promoten. Ik hoop dat ik u voorlopig voldoende te hebben ingelicht. 

Frans verdient de waardering met de Gouden Venus van Milo!

Images

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings