Patty Joosten

569 keer bekeken 20 comments

De Gouden Venus van Milo is dé prijs voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet. Uit alle kandidaten heeft de selectiecommissie tien genomineerden geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd voor de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen op 28 maart 2020, waar de jury bekend maakt welke vrijwilliger wint. De winnaar ontvangt van het DELA Fonds een bedrag van €  5.000,- om in te zetten voor zijn vrijwilligersdoel. Hieronder zie je de genomineerden en de andere kandidaten! Stemmen kan alleen op vrijwilligersinitiatieven!

Patty is bij ons als cliënt binnengekomen ten gevolge van hersenletsel. Inmiddels is zij bij ons aan de slag als vrijwilliger. Haar doel is om uiteindelijk weer deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. Ze heeft al opgebouwd naar 3 dagen.

We leerden Patty kennen tijdens haar revalidatieperiode. Door haar herseninfarct had Patty moeite met begrijpen van woorden, zinsopbouwen, was zeer gevoelig voor veel prikkels en kon zich slecht concentreren. Had weinig energie. Ze moest opnieuw leren lopen, fietsen en andere dingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren.

Daardoor voelde ze zich onzeker, moest ze haar weg vinden om haar leven weer op te kunnen pakken in haar gezin en omgeving. Alles was ineens anders. Voor haarzelf, voor haar bestaan als meewerkend vrouw van een zelfstandig ondernemer, als gastvrouw van de medewerkers in het bedrijf, als zorgmedewerker, als moeder, als…. Enz, enz.

Ze kwam in het Activiteitencentrum van SGL om nieuwe hobby’s en mogelijkheden te ontdekken, opnieuw structuur aan te brengen in haar leven, haar man die ineens mantelzorger was geworden te ontlasten, sociale contacten opnieuw op te doen, opnieuw te leren om gaan met prikkels. Haar motivatie om te herstellen en weer “gewoon” mee te doen in het gezin en de maatschappij werd destijds overschaduwd door angst en een minimaal vertrouwen in haar eigen kunnen.

Patty koos bewust voor sportactiviteiten om haar conditie stap voor stap op te bouwen, geheugentraining om meer concentratie op te bouwen en minder te vergeten en creatieve activiteiten omdat ontspanning ook van groot belang was voor haar herstel. Ze vond ook herkenning bij lotgenoten.

Mede door de module Hersenz, heeft Patty geleerd om zichzelf steeds nieuwe doelen te stellen en durven voelen en accepteren, waardoor ze stap voor stap haar leven weer op een zinvolle manier weet op te pakken. Het zal niet meer als vanouds worden, maar ze vult haar leven in op basis van wat mogelijk is.

In dat proces is zij bij ons aan de slag gegaan als vrijwilliger bij het AC, maar ook als ambassadeur voor SGL. Een belangrijk doel voor haar is om uiteindelijk weer deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. De afwisseling van soorten werkzaamheden (keuken, gesprekjes met cliënten, begeleiden van een spel) ervaart ze als zeer waardevol voor haar energiebalans.

Patty is als ambassadeur van SGL ook een paar keer naar bijeenkomsten geweest van gemeentes om uit te leggen wat begeleiding voor cliënten betekende en waarom hun rol zo belangrijk is om goede en juiste indicaties af te geven voor begeleiding, dag invulling en ontlasting voor mantelzorg.

Patty werkt nu 3 dagen per week op het AC. Ze heeft hier bewust voor gekozen, omdat het hier bekend is. Dit geeft de nodige veiligheid. Het geeft haar ook voldoening dat zij er nu voor de andere cliënten kan zijn. Dat voelt weer een beetje als haar oude ik. De beperkingen die ze nog ervaart zijn omgaan met onduidelijkheid en chaos. Ze heeft het nodig dat er structuur wordt aangebracht in alle werkzaamheden. Het is van groot belang voor Patty dat communicatie zorgvuldig, duidelijk, gepland, gestructureerd gebeurt. Als dat niet zo is dan ervaart ze onrust, onzekerheid en heeft ze het nodig dat iemand met haar meedenkt en dat er doelen worden geformuleerd en dat er samen focus wordt aangebracht.

Patty weet uit eigen ervaring hoe het is om cliënt te zijn en wat je als cliënt nodig hebt. Dat maakt dat ze zich goed kan inleven in de cliënt. Zij kan ècht met ze meepraten, begrijpt de frustraties en dat helpt de cliënten om ermee te leren omgaan. Zij is iemand die zich liefdevol en onvoorwaardelijk voor de ander inzet. Zij doet dit met zeer veel passie en respect. De medewerkers en cliënten van AC Weert zijn erg blij met Patty en bevelen haar van harte aan voor de Gouden Venus van Miloprijs.  

Images

Comment

Twitter

20  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Dorothé February 25, 2020

Heel knap om zo weer je leven op te pakken, mooie dingen kunnen doen en er zijn voor anderen.
Dat verdient de prijs!!!

Tante February 19, 2020

Heel veel sterkte en geluk heel knap van jou

MIRAN February 19, 2020

CHAPEAU PATTY

Marielle Kurvers van SGL February 19, 2020

Bewonderingswaardig hoe Patty haar leven weer heeft opgepakt en haar hart volgt om zich in te zetten voor lotgenoten; cliënten met hersenletsel.

Jan Berkhof February 18, 2020

Wat een doorzettingsvermogen, wat een enorme vooruitgang heeft Patty gemaakt, en wat een ervaringsdeskundigheid om haar nadelige ervaringen van het ziek zijn om te zetten naar positieve ervaringen van het heden bij de huidige cliëntele ik een enorm respect voor haar huidige deskundigheid en beveel haar ten zeerste aan voor deze voor haar zeer bijzondere prijs. Ze heeft het helemaal zelf verdiend

Marian sleutels February 18, 2020

Bewonderingswaardig hoe jij je weer er boven op geknokt hebt.je bent een topper.

Ellen February 17, 2020

Wauw .... wat een mooi verhaal! Geweldig hoe jij je hebt terug geknokt Patty.... fijn dat SGL en de cliënten nu van jou ervaring mogen leren en er hoop uit mogen putten! Veel succes verder met je leven en werkzaamheden!

Johan February 17, 2020

Wat een topper!!! Heel inspirerend.

Monique February 17, 2020

Patty verdient de prijs! Dit voor haar inzet om te herstellen en terug te komen tot wat er haalbaar is in haar situatie. Bijkomend maar zeker niet minder mooi is dat ze haar ervaring van "ziekzijn" wil inzetten voor de ander! Chapeau voor deze dappere vrouw!

Consulent Zorg & Ondersteuning February 17, 2020

Patty is een ervaringsdeskundige pur sang! Wat mooi dat zij hetgeen zij geleerd heeft nu inzet om anderen te helpen. Top!

Marjo Roumen February 17, 2020

Graag wil ik Patty nomineren voor deze prijs. Het is gewoon een top vrouw krachtig, moedig, positief .
Die ondanks alles zich weer inzet voor hulp aan andere.

Linda February 17, 2020

Geweldig hoor. Een echte doorzetter.

Els de wit February 17, 2020

Patty heeft deze prijs dubbel en dwars verdiend. Ze gaat er 100% voor . Tegenslagen overwint ze en accepteert de situatie zoals die nu is. Dit vraagt veel doorzettingsvermogen en positiviteit. Ze heeft heel wat hobbels beklommen!!! Chapeau buurvrouw en alle goeds voor nu en de toekomst. Lieve groetjes van de Witjes!!!!

Patty heeft dit dubbel en dwars verdiend. Ze gaat February 17, 2020

Schrijf een reactie...

Tinus February 15, 2020

Patty is een hart werkende vrouw die zowel thuis op het werk of als vrijwilligers zich 100% zich beschikbaar geeft ondanks haar eigen persoonlijke dingen omtrent de gezondheid ik zou haar vanwege haar vriendelijkheid en al dit hierboven willen nomineren patty goed werk 💋

Meta February 14, 2020

En dit is nu precies wat Patty verdient! Ze is vriendelijk, zorgzaam, geduldig, empathisch, een hele prettige en rustige "energie'' om om je heen te hebben en dus ook een doorzetter. Ik denk dat iedereen in deze lijst deze nominatie verdient, maar van Patty weet ik dat zeker.
Patty, ik hoop en wens dat je je doelen bereikt en dat het je geluk brengt.
Ik "werk" in ieder geval graag met je samen, want een vriendelijk gezicht, geeft overal licht!

Arie Verberne February 14, 2020

Tis niet niks wat Patty en helaas velen met hersenschade mee maken.
Maar deze Patty is wel een door zetter
ook al is het met vallen en opstaan !
wens Patty en haar mantelman!! en kids ! het beste en alleen het beste !

Anoniem February 14, 2020

Goed bezig! Helaas wat Patty overkomen is, maak ze toch iets goeds van! Petje af!

Karina Jansen February 13, 2020

We zijn heel blij met Patty in ons activiteitencentrum. Patty doet haar vrijwilligerswerk vol overgave en weet vanuit haar eigen ervaring als NAH-cliënt (NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel) goed aan te sluiten bij onze cliënten. Ook geeft ze de collega medewerkers goede tips. We kunnen allemaal leren van haar positieve instelling.

Ryeanne February 09, 2020

Patty is van ver gekomen. Petje af

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum