Hart voor Elkaar Geldrop-Mierlo

44 keer bekeken

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Hart voor Elkaar helpt mensen die in de armoedeval zijn gekomen door ze te verwijzen naar de juiste instanties en materiële hulp te bieden. Door hun unieke en persoonlijke benadering helpen zij een doelgroep die vaak voor professionals niet bereikbaar is.

Het doel van Hart voor Elkaar is het helpen van mensen die het financieel moeilijk hebben. Het initiatief is genomen door twee ervaringsdeskundigen die weten hoe het is om in die situatie te zitten. Door hun eigen ervaring zijn zij ook makkelijk aanspreekbaar voor hun doelgroep. Het initiatief is gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid en naastenliefde. Mensen die aankloppen hoeven niet eerst ‘met de billen bloot’, men helpt gewoon. Later blijkt wel hoe en door wie deze mensen meer structureel geholpen kunnen worden. Het initiatief blijkt veel dorpsgenoten in het hart te raken, de organisatie krijgt voortdurend kleine schenkingen in materiaal en geld. Hierdoor kunnen zij hun werk blijven doen, zelfs zonder enige subsidie van de lokale overheid.

Met ongeveer 20 vrijwilligers slaagt de organisatie erin om naast hun kerntaak telkens weer pop-ups te doen van aansluitende activiteiten zoals een kledingbeurs, een Sinterklaas- of Kerstactie. Door op een eigentijdse manier gebruik te maken van social media (Facebook - Instagram) heeft men een groot bereik. Met regelmaat komt het initiatief in de krant. Doordat men ‘gezien’ wordt vinden ook sponsoren en gulle gevers de weg naar Hart voor Elkaar. Op elke gift die men krijgt volgt wel een bedankje via Facebook en na elke activiteit worden alle vrijwilligers die mee hielpen in het zonnetje gezet.

Met de gemeente is er een intensief overleg over het te volgen pad en hoe de samenwerking met soortgelijke organisaties het best vorm kan worden gegeven. Om hun organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren werkten de initiatiefnemers ook aan hun eigen ontwikkeling en volgden zij de masterclasses besturen. Ook hierdoor konden zij hun netwerk aanzienlijk uitbreiden.

Het initiatief Hart voor Elkaar is een prachtig voorbeeld van enkele mensen die vanuit hun betrokkenheid gestart zijn met anderen helpen en binnen een jaar uitgegroeid zijn tot een organisatie met een impact. Het laat zien dat een goed initiatief wat met groot enthousiasme uit wordt gedragen heel veel mensen kan raken. Mensen die geholpen worden, mensen die erbij betrokken willen zijn en mensen die er wat aan willen bijdragen.

Images

On the map

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum