Huis der Taal

36 keer bekeken

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Het doel van onze organisatie is om anderstalige Deventenaren te helpen met het leren van de Nederlands taal; de nadruk ligt hierbij op de spreekvaardigheid.

Zij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een goede integratie en het zich thuis voelen in onze gemeente. Huis der Taal is al langere tijd min of meer anoniem actief voor de doelgroep. Dat doen ze met zeer betrokken vrijwilligers. Vrijwilligers die het verschil maken door een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven van iemand anders. Het werk draagt bij aan het slechten van vooroordelen, begrip krijgen voor andere culturen door taalbarrières weg te nemen en communicatie mogelijk te maken. De taalvrijwilligers van Huis der Taal en hun maatjes bouwen een band op. Vaak is er na een traject nog contact met elkaar. Huis der Taal opent deuren naar taal en contact.

Images

On the map

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum