Tegels Informatie Punt (TIP)

20 keer bekeken

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

TIP is een centraal ontmoetingspunt in de wijk. Voor burgers de kortste weg naar informatie, voor organisaties en verenigingen de makkelijkste weg om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te verwijzen en om samen te werken. De website helpt om alles gestructureerd te bieden en vindbaar te maken.

Formele - en informele voorzieningen zichtbaar en vindbaar maken voor inwoners van Tegelen én voor (non-) professionals zodat ook zij elkaar kennen en weten te vinden. Zowel voor verwijzingen en optimaler gebruik van voorzieningen (betere aansluiting vraag en aanbod) als voor ontplooien samenwerking. Tegen versnippering; er wordt ontzettend veel georganiseerd op het gebied van zorg en welzijn. Door de gemeente, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en ook veel (en in een steeds grotere mate) door inwoners zelf.

Het is vaak niet bekend wie wat doet waardoor er soms nog meer nieuwe projecten ontstaan voor dezelfde doelgroep en het bos aan ‘voorzieningen’ alleen maar groter wordt. Door alles op één plek te organiseren en vindbaar te maken kan er meer gebruik gemaakt worden van wát er al is en bij nieuwe behoeftes samenwerking plaatsvinden door verbinding te maken met formele of informele netwerken die rondom een zelfde doelgroep of thema ondersteuning bieden. Wij hebben niet alleen alles op één plek georganiseerd maar ook onze website helpt om alles gestructureerd op een plek aan te bieden en vindbaar te maken.

Ombudsman ziet behoefte

Dat er behoefte is aan een organisatie als TIP werd onlangs ook door de ombudsman Reinier van Zutphen in het nieuws gebracht. De ombudsman ziet te vaak mensen die de samenleving te ingewikkeld vinden en de weg kwijtraken. Hij wil dat de overheid met een 'hulploket' meer dienstbaar wordt. Het hoeft niet alleen om gemeentelijke kwesties te gaan. "Ook een burger met een kapotte koelkast of per ongeluk vernietigde bankafschriften heeft recht op hulp." Van Zutphen ziet dat veel contact met de overheid door digitalisering nu per website of app gaat. Dat is prima, al heeft iedereen ook recht op 'menselijk contact'.

  • Groot bereik van mensen, er is toeloop van inwoners en (non-) professional naar één centrale plek. In de etalage van ons pand in het winkelcentrum wordt een overzicht aan alle activiteiten die in de wijk plaatsvinden tentoongesteld in een agenda, van een harmonieconcert tot een lezing van de bibliotheek. Daarnaast kan op de gevel het vrijwilligersvraag- en aanbod neergezet worden. Veel is bij de Vrijwilligerscentrale ook digitaal ondervangen, maar dit is nog lokaler en voorziet in een nog breder vacatureaanbod. Daarnaast is er vanuit de Vrijwilligerscentrale ook de wens om mensen persoonlijk te woord te staan om een betere verbinding te kunnen maken met een passend vrijwilligersaanbod.
  • Alle betrokkenen zijn mede-eigenaar én verantwoordelijk voor de invloed en kracht van TIP. Alle partners die deelnemen bijvoorbeeld in de vorm van een bezetting of inloopmoment, of door een tentoonstelling (Heemkundige Kring en andere cultuur-ensportverenigingen) of door een andere manier van informatie deling, zijn mede eigenaar. Middels een convenant wordt er een schriftelijke deelname vastgelegd.
  • Spontane combinaties door ‘kruisbestuiving’ (voorbeeld statushouder komt binnen voor een administratieve hulpvraag en loopt naar buiten als nieuwe vrijwilliger bij de lokale voetbalvereniging. Dit is de kracht van bundeling van informatie op één centrale plek.
  • Ontmoeting (co) collega’s
    Vanuit ontmoeting samenwerking
    Boven water krijgen van collectieve behoeftes en hiermee samen nieuwe ideeën ontplooien.

Images

On the map

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum