WOP De Carmel

40 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

In 2015 is WOP "De Carmel" ontstaan na een bewonersavond waarop één vraag gesteld werd: "Wat wilt u voor uw wijk? Alle antwoorden zijn goed, realiseer u wel dat u kartrekker wordt van de werkgroep, evt. met ondersteuning van het sociaal werk.

Vanaf deze bewonersavond is het aantal vrijwilligers in de wijk enorm gestegen (van 20 naar ruim 70), net als het aantal activiteiten (van tientallen naar honderdtallen!). Inmiddels kan geconstateerd worden dat in deze wijk:

  • eenzaamheid afneemt.
  • sociale controle toeneemt.
  • respect toeneemt.
  • saamhorigheid toeneemt.
  • bereidheid tot meewerken bij een activiteit toeneemt.
  • overlast is afgenomen.
  • aantal buurtmantelzorgers en -maatjes is toegenomen.
  • nieuwe initiatieven die er toedoen, bijvoorbeeld over afval scheiden en brieven bezorgen bij weghalen brievenbus, ontstaan in de wijk.

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum