S.V.E.T. (Sport voor een Toekomst)

86 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Team S.V.E.T is een vrijwilligersorganisatie van ervaringsdeskundigen die voor kwetsbare burgers van Utrecht sport- en beweegactiviteiten aanbiedt. Deelnemers kampen vaak met dak- of thuisloosheid, verslavingsproblematiek, stevige ggz-klachten of mildere klachten, zoals depressie of burn-outs.

Team S.V.E.T is een vrijwilligersorganisatie van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen zijn eenieder ooit zelf wegens een kwetsbaarheid bij het sportaanbod terecht gekomen.  Allen hebben zij hun rug weten te rechten en meer de regie over hun leven weten te heroveren door middel van sport. Team S.V.E.T. is een groep deelnemers die inmiddels zo stevig in hun schoenen staat dat zij zelf activiteiten organiseren voor mensen in vergelijkbare situaties waarin zij zelf ook ooit hebben gezeten. Team S.V.E.T. bestaat uit een tiental vrijwilligers, allen met een eigen kwetsbaar verleden, die zich nu inzetten voor anderen. Gezamenlijk geloven zij dat sport mensen kan inspireren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks komen zij bij elkaar om allerlei activiteiten te organiseren, zoals voetbaltoernooien, schaakwedstrijden, kickboksclinics, en andere workshops. Alles om mensen zich beter in hun vel te laten voelen en weer mee te laten doen. Het bijzondere aan dit initiatief is dat het voor en door de doelgroep is. Dat mensen die zelf in deze situatie hebben gezeten zich nu inzetten voor de ander is een groot compliment waard.

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum