Mikado

70 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan alle lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Het stemmen is gesloten. De genomineerden, geselecteerd door deze experts, zouden op 28 maart 2020 pitchen voor de winst voor jury en publiek. Vanwege het corona-virus hebben ze met een filmpje gepitcht.

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en na afloop om 20.30 uur natuurlijk ook hier op de website!

Een kleine welzijnsorganisatie in gemeenten Duiven en Westervoort waarvan vrijwilligers zich inzetten voor mensen met uitdagingen op gebied van bijvoorbeeld taal, administratie en psychische kwetsbaarheden tot het ondersteunen van mensen en partners die een plek of verbinding zoeken.

Sinds 2015 heeft Stichting Mikado een aantal uitdagingen gehad. Door de transities is zij van 50 beroepskrachten teruggedrongen tot 15 parttime beroepskrachten, waarvan zo'n 9 parttime sociaal werkers die samen zo'n 250 vrijwilligers aansturen. In 2015 verdwenen de peuterspeelzalen (daarmee tevens de signalering van kinderen met een achterstand), het jongerencentrum en het ambulante jongerenwerk. De passie binnen de organisatie (bij zowel de beroepskrachten als vrijwilligers) bleef en met elkaar zijn de afgelopen jaren de schouders eronder gezet: méér werk in minder tijd, blijvend innoveren en constant de verbinding zoekend met andere vrijwilligersorganisaties. Sámen kunnen we immers meer. Deze houding betekende nog meer werk voor de vrijwilligers en bij sommige projecten ook andere rollen met meer verantwoordelijkheid. Soms staat hierdoor de boog bij ieder gespannen. Toch weten ze zo'n atmosfeer te scheppen dat vrijwilliger en stagiaire, als gelijkwaardige partner mee functioneren, in een familie cultuur waar iedereen welkom is. De 9 parttimers zorgen voor de continuïteit, maar de vrijwilligers zijn degenen die het verschil maken. Daarom willen wij, als vrijwilligerscentrale, al die vrijwilligers een warm hart toedragen en hen nomineren voor de vrijwilligersprijs van 2020. Hieronder vallen de vrijwilligers zoals:

  • Jongerencoaches die 1-op-1 maatjes zijn en meedenken in oplossingen voor jongeren van 11-27 jaar. 
  • De vrijwilligers die bij de mensen thuis komen, zoals de mantelzorgondersteuners of de mensen die eenzame ouderen bezoeken.
  • De ervaringsdeskundige vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid, die anderen met een psychische kwetsbaarheid samenbrengen en stimuleren om over hun stoornis e.d. te praten. Maar ook het wegnemen van stigma bij lokale politiek, bedrijfsleven etc.
  • De vrijwilligers van de taalprojecten. Van voorleestrein en 1-op-1 maatjes tot groepsprojecten. Zij proberen kinderen van nieuwkomersgezinnen op weg te helpen, of proberen de integratie en zelfredzaamheid van de volwassenen te verbeteren via taal.
  • Het dienstencentrum dat dagelijks telefonisch hulpvragen aanneemt als 'hulploket' en de vragen uitzet naar interne vrijwilligers of netwerkpartners.
  • En de vrijwilligers van projecten gerelateerd tot jongerenwerk, thuisadministratie, ouderenwerk etc.

De vrijwilligers hebben het nadeel dat de vrijwilligerscentrale geïntegreerd is in de welzijnsorganisatie van Mikado. Daardoor worden zij niet snel genomineerd voor het mooie werk dat zij met elkaar verzetten. Men zou het immers kunnen zien als partijdigheid. Als we echter de brief over de awards lezen '..die een verschil maken in de gemeente', dan kunnen al die vrijwilligers echter gewoonweg niet ontbreken.

Images

Register

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings