Mikado

28 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Een kleine welzijnsorganisatie in gemeenten Duiven en Westervoort waarvan vrijwilligers zich inzetten voor mensen met uitdagingen op gebied van bijvoorbeeld taal, administratie en psychische kwetsbaarheden tot het ondersteunen van mensen en partners die een plek of verbinding zoeken.

Sinds 2015 heeft Stichting Mikado een aantal uitdagingen gehad. Door de transities is zij van 50 beroepskrachten teruggedrongen tot 15 parttime beroepskrachten, waarvan zo'n 9 parttime sociaal werkers die samen zo'n 250 vrijwilligers aansturen. In 2015 verdwenen de peuterspeelzalen (daarmee tevens de signalering van kinderen met een achterstand), het jongerencentrum en het ambulante jongerenwerk. De passie binnen de organisatie (bij zowel de beroepskrachten als vrijwilligers) bleef en met elkaar zijn de afgelopen jaren de schouders eronder gezet: méér werk in minder tijd, blijvend innoveren en constant de verbinding zoekend met andere vrijwilligersorganisaties. Sámen kunnen we immers meer. Deze houding betekende nog meer werk voor de vrijwilligers en bij sommige projecten ook andere rollen met meer verantwoordelijkheid. Soms staat hierdoor de boog bij ieder gespannen. Toch weten ze zo'n atmosfeer te scheppen dat vrijwilliger en stagiaire, als gelijkwaardige partner mee functioneren, in een familie cultuur waar iedereen welkom is. De 9 parttimers zorgen voor de continuïteit, maar de vrijwilligers zijn degenen die het verschil maken. Daarom willen wij, als vrijwilligerscentrale, al die vrijwilligers een warm hart toedragen en hen nomineren voor de vrijwilligersprijs van 2020. Hieronder vallen de vrijwilligers zoals:

  • Jongerencoaches die 1-op-1 maatjes zijn en meedenken in oplossingen voor jongeren van 11-27 jaar. 
  • De vrijwilligers die bij de mensen thuis komen, zoals de mantelzorgondersteuners of de mensen die eenzame ouderen bezoeken.
  • De ervaringsdeskundige vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid, die anderen met een psychische kwetsbaarheid samenbrengen en stimuleren om over hun stoornis e.d. te praten. Maar ook het wegnemen van stigma bij lokale politiek, bedrijfsleven etc.
  • De vrijwilligers van de taalprojecten. Van voorleestrein en 1-op-1 maatjes tot groepsprojecten. Zij proberen kinderen van nieuwkomersgezinnen op weg te helpen, of proberen de integratie en zelfredzaamheid van de volwassenen te verbeteren via taal.
  • Het dienstencentrum dat dagelijks telefonisch hulpvragen aanneemt als 'hulploket' en de vragen uitzet naar interne vrijwilligers of netwerkpartners.
  • En de vrijwilligers van projecten gerelateerd tot jongerenwerk, thuisadministratie, ouderenwerk etc.

De vrijwilligers hebben het nadeel dat de vrijwilligerscentrale geïntegreerd is in de welzijnsorganisatie van Mikado. Daardoor worden zij niet snel genomineerd voor het mooie werk dat zij met elkaar verzetten. Men zou het immers kunnen zien als partijdigheid. Als we echter de brief over de awards lezen '..die een verschil maken in de gemeente', dan kunnen al die vrijwilligers echter gewoonweg niet ontbreken.

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum