De Koeteltuin en The Movement

25 keer bekeken

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Een aantal dames uit Middenmeer heeft zich, met onvoorstelbaar veel enthousiasme en inzet van tijd, ingezet om binnen een jaar speeltuin De Koeteltuin te realiseren. Vervolgens hebben zij in de twee jaren erna een beweegtuin ‘The Movement’ gerealiseerd in Middenmeer.

In 2014 zijn drie moeders uit Middenmeer gestart met het initiatief De Koeteltuin. Zij hebben in een jaar tijd een grote speeltuin gerealiseerd. Hiervoor hebben zij zelf het geld bijeen gehaald. Dit hebben zij gedaan door middel van crowdfunding, Facebook acties, deur aan deur verkopen, organiseren van eenfeestavond voor jeugd, aanschrijven van fondsen en het benaderen van ondernemers uit de omgeving. De speeltuin is voor jeugd tot 12 jaar. Bij de start hebben zij aan oudere jeugd beloofd als dit een succes wordt, dan gaan wij door met ‘iets’ voor jullie.

Na realisatie van de Koeteltuin hebben twee dames zich ingezet voor realisatie van ‘The Movement’. Dit is een bewegingspark voor jeugd en voor oudere inwoners met als bedoeling de jeugd en senioren met elkaar in gesprek te brengen door middel van sport. Behalve een trimbaan staat er ook een schaakspel en nog veel meer. Ook de financiering voor ‘The Movement’ hebben zelf gerealiseerd door het opzetten van vergelijkbare acties als voor De Koeteltuin. 

Van zowel de opening van de Koeteltuin als de opening van The Movement zijn leuke filmpjes gemaakt. Neem eens een kijkje.

 


 

Images

On the map

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum