De Ontmoeting

39 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

De Ontmoeting is een werkgroep van Het Middelpunt (onderdeel van Dorpsraad Wijbosch) met uitsluitend activiteiten op gebied van Zorg en Welzijn.

Het Middelpunt heeft vele activiteiten/werkgroepen zoals: Dorpsmoestuin, Ontmoeting, Likkepot, Koffie-inloop, Afscheid nemen, Internet cafe, WEB bus, sponsor feestdiner, cursus hart voor zorg, buurtpreventie, telefoondienst 24/7 vertrouwenspersoon, EHBO, huisbezoeken.

Iedereen hoort erbij en telt mee

Dorpsraad Wijbosch

Wijbosch is een dorp van ± 1400 inwoners met vele talenten. Er is veel kracht aanwezig, met elkaar zijn zij in staat een prettig samenlevende gemeenschap te realiseren die rekening met elkaar houdt, inwoners in staat stelt de talenten te ontwikkelen en ook inwoners prikkelt en stimuleert om elkaar te helpen.

Wijbosch heeft ongeveer 250 vrijwilligers ! Vanaf juli 2014 draait de Ontmoeting in het hart van Dorpshuis de Schakel, in het centraal gelegen café. De Ontmoeting is een dagbesteding welke plaatsvindt iedere woensdag van 10.30-16.00 uur en dit 52 weken per jaar. In tegenstelling tot dagbesteding bij woonservices (betaalde medewerker ) wordt deze dagbesteding gerund door uitsluitend vrijwilligers. Momenteel zijn er ongeveer 10 vrijwilligers die afwisselend worden ingezet.

Door de positieve energie die vrijwilligers krijgen van ondersteuning en begeleiding van deze deelnemers zijn er altijd inwoners bereid om als vrijwilliger ingezet te worden. Deelnemers worden met WEB bus opgehaald en thuisgebracht, tenzij op eigen gelegenheid kunnen komen. De doelgroep zijn inwoners van Wijbosch die zelfstandig wonen, maar wel met een nadrukkelijke zorgindicatie. Vaak zijn dit mensen in afwachting van een definitieve opname, maar nog niet opgenomen kunnen/mogen worden. Dus in het “grijze “ zorggebied waar de Nederlandse wetgeving en maatschappij geen adequate oplossing heeft.

Aanvankelijk namen 5 bewoners deel. Inmiddels zijn dit 12 personen, iedere week opnieuw. Samen wordt koffie/thee gedronken, geluncht en in de middag wordt regelmatig met de bus een uitstapje gemaakt, zoals naar GLOW Eindhoven, de Schaapskooi, Kasteel Heeswijk, musea. Iedereen mag deelnemen.

Vooraf vindt een gesprek door de coordinator plaats met de deelnemer en naaste familie. In de praktijk zijn de deelnemers over het algemeen 70+. Deelnemers genieten van hun deelname, voelen zich er weer echt bij horen. De reacties die we vaak krijgen is dat de direct naaste (mantelzorger) zo blij is dat dit initiatief er is en hij/zij ontlast wordt. Vaak vinden deelnemers de persoonlijke waardering en begeleiding zo fijn dat deelnemers, bij definitieve opname, met heel veel moeite en overreding naar de definitieve opname willen gaan. De organisatie en uitvoering zijn volledig in handen van het team vrijwilligers.

Jaarlijks nemen de bezoekers deel aan het sponsordiner rond de Kerstdagen, speciaal opgezet voor mensen in kwetsbare omstandigheden in het dorp Wijbosch. Er is samenwerking met Laverhof, het verzorgingstehuis dat naast het dorpshuis is gevestigd. Elke maand verzorgen zij een activiteit met de deelnemers en observeren hoe het met de deelnemers gaat zodat ieder verantwoord kan (blijven) deelnemen. De Ontmoeting is een niet meer weg te denken belangrijke en onmisbare “zorg en welzijn” activiteit in het dorp.

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum