Vrijwilligersgroep op- en afbouw Cabaret Nigtevecht

16 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

De gymzaal van het Dorpshuis Nigtevecht wordt al 20 seizoenen lang 5 tot 7 maal per theaterseizoen omgebouwd naar een volwaardige theaterzaal en vice versa na afloop van de voorstelling.

Ook de kaartcontrole, publieksbegeleiding, varen van de pont en ondersteunende diensten nemen de vrijwilligers voor hun rekening.

Sinds 2 december 2000 is de vrijwilligersgroep actief. Al 20 seizoenen lang, en ze hebben ruim 100 voorstellingen mogelijk gemaakt. Een bijzondere traditie met zowel voorstellingen van de top van het Nederlandse cabaret als met het allernieuwste talent. Totaal zijn het ongeveer 30 vrijwilligers. Het Nigtevechtse theater trekt veel bezoekers uit Nigtevecht maar ook uit de ruime omgeving. De drukbezochte nazit (na afloop van de voorstelling) benadrukt de sociale functie van dit theater. Op het podium wordt de voorstelling aangekondigd en worden bezoekers tevens geïnformeerd over relevante onderwerpen voor het dorp. Het vergroot de saamhorigheid tussen de dorpsbewoners, veel Nigtevechters zijn bereid zich in te zetten voor anderen. Er bestaat een sterk gevoel van samen verantwoordelijk zijn voor een unieke serie theatervoorstellingen. Deze vervult een zeer belangrijke rol voor de leefbaarheid van Nigtevecht en voor het welzijn van haar inwoners.

Om een idee te geven. De voorstellingen zijn op zaterdagavond. Op vrijdagmiddag wordt gestart met het leeghalen van de gymzaal en het uitrollen van 8 rubberen vloerrollen van 80 kg per stuk, ’s avonds worden de stoelen geplaatst, het podium geplaatst (32 houten podiumdelen), de twee 12m brede trussen (een soort balken) worden gemonteerd en op statieven geplaatst en opgelierd naar het plafond. Aan deze trussen worden de lampen opgehangen. Ze staan enkele meters voor en achter het podium. De balletvloer wordt gelegd op het podium, het geluid wordt geïnstalleerd, en de lichtregeltafel en bekabeling worden geïnstalleerd. Voorafgaand aan de voorstelling zijn de vrijwilligers met kassadiensten en de publieksbegeleiding actief, en wordt speciaal voor de voorstelling de pont gevaren over de Vecht (en weer terug na de voorstelling) voor de inwoners van Nederhorst den Berg en omgeving. Er meldden zich spontaan 10 vrijwilligers die bereid waren om de pont te varen, exclusief voor de voorstelling, en ontvingen daartoe een specifieke instructie. Meteen na afloop wordt de zaal weer teruggebouwd naar de gymzaal.

Andere vrijwilligerstaken zijn er op het gebied van de PR: zo zijn er jaarlijks speciale acties gericht op vrijwilligers werkzaam bij enkele grote vrijwilligersorganisaties, het schrijven van persberichten en de nieuwsbrief, het bezoeken van de lokale media (radio en tv), het ontwerpen van flyers, verspreiden van flyers, het ontwerpen van affiches en -verspreiding, het samenstellen en ontwerpen van het programmaboekje. Berichten plaatsen op de digitale media zoals Twitter en Facebook, en het actueel houden van de eigen website. Daarbij zijn er ook nog taken op het gebied van de administratie.

Last but not least: de programmering, het volgen van relevante informatie over cabaret in perspublicaties en websites, het bezoeken van beurzen, voorstellingen en festivals en presentatieavonden van impresariaten. Het onderhouden van contacten met andere theaters. Keuzes maken voor voorstellingen.

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum