Ontmoetingspunt Verlies

11 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Het Ontmoetingspunt Verlies is geïnitieerd vanuit de vrijwilligers zelf. Zij zijn zelf ervaringsdeskundigen en hebben het punt samen met de bibliotheek gerealiseerd vanuit de wens om alle Zoetermeerders die te maken hebben met verlies, steun, herkenning en een luisterend oor te bieden.

Elke week vindt het Ontmoetingspunt Verlies plaats in het Forum. Mensen die te maken hebben met een verlies kunnen hier terecht om elkaar te ontmoeten. Zij worden ontvangen door vrijwilligers en vinden hier een luisterend oor en kunnen hun verhaal delen. Er is altijd in elk geval één professional aanwezig. De toegang is gratis.

Wanneer iemand overlijdt komen nabestaanden vaak in een rollercoaster terecht. Er is van alles te regelen en er zijn vaak ook veel mensen om hen heen. Maar na verloop van tijd verstomt de drukte, terwijl er dan vaak juist behoefte is aan contact, juist ook met lotgenoten. Verlies treedt niet alleen op bij het overlijden van een dierbare; ook scheiding, verlies van gezondheid of werk kan een groot verlies voor iemand betekenen. Ook dan is het fijn te kunnen terugvallen op lotgenoten en adviezen te krijgen.

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum