Veldje Talryk

12 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Buurtbewoners uit de wijk Noordoost in Drachten hebben de handen ineen geslagen. Ze zetten zich vanaf voorjaar 2019 vrijwillig in om hun buurt beter te maken en organiseren daarvoor buurtbijeenkomsten, overleggen met de gemeente en maken plannen. Ze streven naar meer groen en ontmoeting in de buurt.

In de wijk Noordoost in Drachten is 8 jaar geleden een school afgebroken om 100 meter verderop een nieuwe te bouwen, Talryk. Dit is een school voor speciaal onderwijs en deze ligt midden in een woonwijk. Het braakliggende stuk grond dat overgebleven is ligt midden tussen de flats en woonhuizen en is door de gemeente als hondenveldje aangewezen. Het resultaat is veel hondenpoep op een heel groot veld waar je verder niets kunt doen.

Een buurtbewoonster was van mening dat dit zonde is voor alle kinderen in de buurt en heeft haar wens bij de plaatselijke Welzijnsinstelling M.O.S. kenbaar gemaakt. Ze wil daar ontmoeting voor jong en oud realiseren. Samen met de opbouwwerker is zij naar de directeur van de school gestapt. Deze deelde haar mening en samen heeft dit drietal een buurtbijeenkomst gerealiseerd om de mening van buurtbewoners te vragen. Hieruit is een groep van 9 actieve buurtbewoners ontstaan die met elkaar samen om de tafel zijn gegaan om een plan te maken voor het veld. In een aantal bijeenkomsten is er door de groep gekeken naar de belangen die men bij het veld kan hebben en wat er moet gebeuren om die te behartigen. Ze hebben afgestemd met de gemeente wat er mogelijk is en hebben uiteindelijk een gezamenlijke tekening gemaakt voor hoe het veld eruit mag komen te zien. Deze tekening is omarmt door de gemeente en deze heeft er een professionele tekening van laten maken. In het plan is rekening gehouden met de komst van meer groen, bloemen, meer biodiversiteit, rolstoelvriendelijke paden, ontmoeten voor jong en oud en voldoende plek voor honden.

Via de gemeente en verschillende groenprojecten is een gedeelte van het geld bij elkaar gekregen om het veld te veranderen. Voor de rest van de begroting moet een creatievere oplossing worden gevonden. Bij het winnen van de prijs gaat het prijzengeld natuurlijk direct naar de uitvoer van het plan!

Het enthousiasme en de drive waarmee de groep zich inzet en samenwerkt is prijzenswaardig!

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum