Voltigevereniging de Eemsrakkers

34 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Voltigevereniging de Eemsrakkers heeft een actieve groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat de vereniging draaiende wordt gehouden.

Naast de voltigelessen wordt de manege ook gebruikt door verenigingen en activiteiten vanuit het dorp. Verder is de manege sinds kort ook een locatie voor dagbesteding waarin cliënten vrijwilligerswerk uitvoeren onder begeleiding.

Voltigevereniging de Eemsrakkers is opgericht door Dhr. Mulder in 1972. Na de verhuizing van een oude petroleumschuur in Appingedam naar een boerenschuur in Holwierde zijn ze uiteindelijk verhuisd naar de mooie locatie aan de hoofdweg in Holwierde gelegen op sportpark Katmis. Dhr. Mulder wilde dat iedereen kon genieten van deze prachtige tak van de paardensport en daarom werd er gewerkt met vrijwilligers. Hierdoor kon het lesgeld laag blijven en kon deze tak van de paardensport door iedereen worden uitgevoerd. Anno 2020 is er weinig veranderd aan deze missie. De vereniging telt circa 110 leden die wekelijks les hebben in onze manege in Holwierde. De vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de vereniging draaiende kan worden gehouden.

Hierbij valt te denken aan onder andere: (gediplomeerde) instructieleden, kantinemedewerkers, stallenmesters, mensen die de paarden voeren en verzorgen, onderhoud uitvoeren aan de manege en de bestuursleden. Zonder al deze vrijwilligers is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden. Het maakt niet uit welke werkzaamheden iemand uitvoert binnen de vereniging, iedereen is gelijk en even belangrijk. Het is belangrijk dat dat iemand plezier heeft in de werkzaamheden die hij/zij uitvoert.

Om de vrijwilligers te bedanken organiseert de Eemsrakkers jaarlijks een gezellige vrijwilligersavond met een BBQ en diverse spelletjes. Naast de manege draaiende te houden voor de reguliere voltigelessen, bieden zij de locatie ook aan voor andere verenigingen of activiteiten vanuit het dorp. Zo is de manege voorzien van een schietbaan voor de schietvereniging uit Holwierde. Stellen ze hun manege beschikbaar voor het volleybaltoernooi op Hemelvaartsdag en de kinderspeelweek tijdens de zomervakantie als uitvallocatie bij slecht weer. Daarnaast is er sinds dit jaar ook de hondenvereniging uit Uithuizen die komt “overwinteren”.

Door de manege beschikbaar te stellen zorgt de organisatie ervoor dat ze andere verenigingen kunnen helpen. Als vereniging willen zij zich graag inzetten voor de samenleving, daarom zijn ze per 1 januari een samenwerking aangegaan met ’s Heeren Loo, locatie De brug voor dagbesteding. Cliënten van deze locatie voeren op 2 dagdelen per week werkzaamheden uit als vrijwilliger van de vereniging, dit onder begeleiding van hun vaste begeleiders. De onderhoudswerkzaamheden die ze uitvoeren vinden plaats in en rondom de manege.

De vereniging is hierdoor een sportieve ontmoetingsplek voor jong en oud waar men vaak jarenlang komt!

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum