S.A.S. - Zomerschool55+

51 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

De zomerschool55+ komt tot stand met alleen maar vrijwilligers: vrijwilligers die het kernteam vormen en het programma vormgeven, vrijwilligers die tijdens de uitvoering optreden als gastvrouw/gastheer en vrijwilligers die als 'gastdocent' jaarlijks zo'n 100 activiteiten begeleiden.

Vrijwilliger zijn bij de zomerschool55+ past bij allr capaciteiten en in elke agenda.

Zomerschool55+: Geen gewone school. De belangrijkste doelstelling van de zomerschool55+ is senioren binnen de gemeentegrenzen van ’s-Hertogenbosch kennis laten maken met educatieve activiteiten, waardoor ze in staat zijn langer te participeren in de samenleving. Daarnaast is het doel het tegengaan van het sociaal isolement van senioren door versterking van hun persoonlijk sociaal netwerk. En tot slot komen tot een zinvolle invulling van de lege zomermaanden. We werken met een basisbedrag van 5 euro per activiteit, inclusief koffie of thee, waardoor eigenlijk elke senior deel kan nemen en we dus heel laagdrempelig zijn.

Dit project is in 2010 door de Ouderen Actieve Commissie van welzijn organisatie Divers en een groep vrijwilligers opgezet. Sinds eind 2013 wordt de hele organisatie van de zomerschool gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers. Vanaf 2015 doen we dat onder de paraplu van de Stichting Actieve Senioren (S.A.S.), eveneens gerund door vrijwilligers.

Met 10 jaar lang een grote en zelfs toenemende belangstelling van deelnemers (momenteel zo’n 550), is gebleken dat de zomerschool 55+ voldoet aan de behoefte van senioren om in de zomerperiode aan activiteiten deel te nemen. Veel reguliere activiteiten liggen stil en veel mensen in de omgeving (kinderen, kleinkinderen en buren) zijn op vakantie. Deelname aan onze activiteiten voelt voor hen, net als voor alle vrijwilligers, als een uitje en een warm bad.

Daarnaast mag duidelijk zijn dat het project ook uitstraling heeft gedurende het jaar; de zomerschool is een goed moment om activiteiten uit te proberen, over drempels heen te komen en deel te gaan nemen aan reguliere of nieuwe activiteiten in de andere maanden van het jaar.

100% vrijwilligers!

De zomerschool 55+ wordt geheel gerund door vrijwilligers. Een kernteam die het organiseert en tijdens de Zomerschool zijn vrijwillige gastvrouwen/heren actief. De activiteiten/workshops worden door de gastdocenten op vrijwillige basis verzorgd. Al met al zijn er jaarlijks zo'n 90-100 vrijwilligers intensief bij de zomerschool betrokken. Er wordt goed voor de vrijwilligers gezorgd: er zijn regelmatig vergaderingen, afspraken staan duidelijk op papier, er wordt zinvol geëvalueerd en natuurlijk wordt er samen gevierd: tijdens de slotmiddag worden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet, maar al eerder in het jaar is er een gezamenlijk uitje en het kernteam sluit af met een etentje. Zie ook: dit filmpje en onze website: www.sasdenbosch.nl onder het kopje 'zomerschool.

 

 

 

Images

Votes

Twitter

On the map

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum