Ziekenactie Het Open Venster Nuland

29 keer bekeken

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen op de kandidaten. Minister Hugo de Jonge reikt op 28 maart de prijzen uit.

Voor de VriendenLoterij PassiePrijs, de ProminentenPrijs en de Gouden Venus van Milo komen de kandidaten eind januari 2020 online.

Het Open Venster is een schakel tussen gezonden en zieken. Bijna 48 jaar heeft een vrijwilligersgroep aandacht voor de zieken in het dorp. Ook zij horen erbij! Vrijwilligers van Het Open Venster brengen de zieken een groet en laten weten dat er aan hen gedacht wordt.

Iedereen is wel eens ziek, maar uiteraard is er veel verschil in ziek zijn. Soms is het een kwestie van een paar dagen en ben je snel hersteld, maar soms zijn er ernstige dingen met je lichaam aan de hand.

Wanneer je dan ziek wordt, lijkt het vaak of je in een andere wereld terechtkomt. Een wereld van onderzoeken en vooral van wachten. Iedereen die hier al eens mee te maken heeft gehad, weet hoe ontzettend moeilijk de tijd is van wachten en het niet weten, heen en weer geslingerd door visioenen, heel vaak het slechtste scenario bedenken, het weer wegstoppen, denken dat het allemaal wel meevalt en vervolgens het niet kunnen stoppen van nare gedachten.

Het is heel belangrijk dat je aandacht krijgt en je verhaal kunt vertellen, zo vaak als je daar behoefte aan hebt. Ziekenactie Het Open Venster kan niet daadwerkelijk helpen bij wat iemand is overkomen, maar de vrijwilligers brengen een groet in de vorm van een attentie vanuit de gemeenschap en proberen een luisterend oor te hebben als men daar behoefte aan heeft. Dit doen zij door op bezoek te gaan bij de zieken thuis of in het zieken/verpleeghuis. Dit geldt niet alleen voor zieke volwassenen, maar ook voor zieke kinderen, waarbij er vanuit Het Open Venster aandacht is voor het hele gezin.

Naast de ziekenbezoeken, organiseert Het Open Venster uitstapjes en ontspanningsmiddagen of -avonden. Ook wordt er ieder 2 jaar een volledig verzorgde en aangepaste vakantieweek georganiseerd en ontvangen dorpsgenoten die extra aandacht kunnen gebruiken attenties met Pasen, de Nationale Ziekendag en Kerstmis.

Om dit allemaal te verwezenlijken is het Open Venster afhankelijk van giften. Daarom organiseert zij ieder jaar twee rommelmarkten, waarbij naast de 12 vrijwilligers van Het Open Venster ruim 70 andere vrijwilligers hun steentje bijdragen. Tevens wordt er jaarlijks een collecte gehouden.

Images

On the map

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum