De Holm Den Andel

675 keer bekeken 3 comments

Hieronder staan alle lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Het stemmen is gesloten. De genomineerden, geselecteerd door deze experts, zouden op 28 maart 2020 pitchen voor de winst voor jury en publiek. Vanwege het corona-virus hebben ze met een filmpje gepitcht.

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en na afloop om 20.30 uur natuurlijk ook hier op de website!

Toen de school verdween uit Den Andel nam een aantal vrijwilligers het initiatief om iets te doen met het gebouw om de sociale cohesie in het dorp te behouden en zelfs te versterken.

Begonnen zonder plan kwam er een heuse winkel, een historisch project met echte bouwwerken, verhalen vangers, een radio’zender’, een nagelstudio, lol met wol, een thuiskamer, werklust sessies, spelletjes en tekenavonden, Den Andel van de Kook en nog veel meer... Momenteel wordt gebouwd aan een professionele keuken...

Het verhaal van De Holm begint in 2016 in Den Andel. Daar sluit de basisschool haar deuren. Door overheden wordt Den Andel bestempeld als ‘krimpdorp’, resulterend in steeds minder voorzieningen. Wij wilden ons weer werkelijk druk maken over het welzijn van onze dorpsgenoten en iets goeds teruggeven aan het milieu. Een betere wereld begint bij jezelf, in je eigen dorp …. toch?

We kregen het schoolgebouw De Holm in 2016 van de Gemeente Winsum in bruikleen en hebben er in de afgelopen 2,5 jaar stappen gezet voor de omgeving. We runnen er een “recycle ”winkel, tevens ontmoetingsplek voor dorpsgenoten en omliggende dorpen. Wandelaars en bezoekers uit de regio weten ons te vinden. Vanuit de ronde tafel in de winkel pikken we signalen, wensen, ideeën, dromen op en zetten deze om in motiverende activiteiten en leer-werk projecten. Faciliteren, persoonlijke betrokkenheid en maatwerk is onze rode draad. De Holm draagt bij aan een duurzame samenleving (maakplaats plastic recyclen),

Nu zijn het dorp en ook de omliggende dorpen blij met Stichting De Holm. De samenwerking en ons krachtige netwerk groeit. De Holm draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp door ontmoeten en verbinden. De plek is toegankelijk en laagdrempelig voor kwetsbare inwoners, eenzamen, mantelzorgers. Nieuwe bewoners worden welkom geheten en veel bewoners die elkaar niet kenden ontmoeten elkaar.

Er is draagvlak bij de inwoners: er is een actief bestuur, een grote groep vaste en ad hoc vrijwilligers en 59% van de dorpsgenoten weet de Holm te vinden en is positief over de ontwikkelingen. De stichting wordt gesteund door de BMWE gemeenten (gemeente Hogeland i.o.), de provincie Groningen en ‘buur’ bedrijven Rixona en Coop. We zijn partner van het Regionale Project De Maakplaats/We gaan het meemaken. We zijn trots op wat we tot nu bereikt hebben en klaar voor de volgende stap: Dat is onze expeditie voorzetten voor en met de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar zelfstandigheid of geluk. De stichting De Holm bouwt haar rol uit met de aankoop van het pand. Dit is inmiddels gebeurd afgelopen november. Deze plek, dit gebouw is vanwege haar centrale plek en functionele ruimtes bij uitstek geschikt om sociaal en duurzaam te opereren. Door aankoop kan de Stichting het gebouw uitbouwen tot een duurzaam ontmoetingspunt en broedplaats voor De Holm Inclusief. De Holm Inclusief staat voor een continue broedplaats voor Leren, Werken, Zorgen en Meedoen.

Begonnen met 2 hart- en hard-werkende vrijwilligers (Marja en Sandra) zijn er inmiddels rond de tien mensen die elke week ergens bij een activiteit actief zijn. Als iemand graag iets wil doen (gesprekken hierover ontstaan vaak in de winkel bij de theetafel) pakken de initiatief nemers dit op en maken het mogelijk. Door ieder huis in Den Andel te bezoeken heeft de organisatie inzicht in bijna alles wat er speelt en is al menig ‘eenzaam’ mens iets minder eenzaam. Er wordt gewerkt met KNHM en buro Bries aan het meetbaar maken van de resultaten. Merkbaar is het overal in het dorp, vooral in en nabij de Holm.

Images

Register

Comment

Twitter

On the map

3  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Peter Barsingerhorn February 29, 2020

Een “nest” vol mensen die hoofd en hart verbonden hebben en zie, ze doen allemaal prachtige dingen.

Trees February 27, 2020

Kort en bondig omschreven van de vele activiteiten en nu al resultaten, top team!!!!!

Irma February 10, 2020

Hoe groots kleinschalig kan zijn bewijst ook dit initiatief. Trots op deze nominatie uit Het Hogeland!

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings