Samen voor elkaar van Stichting Present

829 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan alle lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Het stemmen is gesloten. De genomineerden, geselecteerd door deze experts, zouden op 28 maart 2020 pitchen voor de winst voor jury en publiek. Vanwege het corona-virus hebben ze met een filmpje gepitcht.

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en na afloop om 20.30 uur natuurlijk ook hier op de website!

Samen in Nijmegen activiteiten ondernemen voor en met mensen die hulp en of gezelschap op prijs stellen. Specifiek voor inburgeraars, die aangeven dat ze meer in contact willen komen met Nederlanders om zo de kans te krijgen werkervaring op te doen en de cultuur te leren kennen.

In groepsverband gaan Nijmeegse vrijwilligers op pad met inburgeraars om praktische ervaring op te doen in de Nederlandse samenleving. Het belangrijkste doel is de integratie van de inburgeraar in de Nederlandse samenleving. Door te verbinden en in aanraking te komen met Nederlanders en zo contacten te leggen kunnen ze zo de taal oefenen, actief zijn en werkervaring op doen. De inburgeraars leren zo over de geldende normen en waarden, over de Nederlandse cultuur.

Actief bezig zijn zorgt voor meer begrip voor elkaar, meer tolerantie en geeft de inburgeraars een gevoel van erbij te horen. De inburgeraars geven zelf aan wat ze willen doen of willen leren en vervolgens gaat de medewerker van Present Nijmegen op zoek naar een plek waar dit aanbod welkom is. Dit kan bijvoorbeeld een verzorgingstehuis zijn waar mensen zich eenzaam voelen of een beperking hebben. Samen met elkaar is een lokaal initiatief dat wordt begeleid door iemand van de organisatie Present. De inburgeraars hebben de theorie over de Nederlandse samenleving geleerd op school en kunnen dit nu ervaren in de praktijk.

Images

Register

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings