Het Taalcafé

48 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen hun favoriete kandidaat. Zij mogen kiezen uit alle 114 kandidaten. 

Stemmen? Registreer je!

De kandidaten voor de VriendenLoterij PassiePrijs en de Gouden Venus van Milo  staan ook online. De eerste kandidaten voor de de ProminentenPrijs staan online.

Het Taalcafé Barneveld: een informele en laagdrempelige plek voor anderstaligen om hun Nederlands in de praktijk te oefenen. Door middel van een goed gesprek, spelletje of luisterend oor, met een kopje koffie, bieden de vrijwilligers deze nieuwe Barnevelders extra handvatten voor betere integratie!

Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die zijn/haar vaardigheden in de Nederlandse taal wil verbeteren. Het is een laagdrempelige en informele activiteit waar er de mogelijkheid is voor anderstaligen om hun opgedane Nederlandse kennis in de praktijk te brengen. Voor veel bezoekers is dit het enige moment in de week (buiten hun Nederlandse les om) waarop ze Nederlands praten.

Het Taalcafé wordt georganiseerd door een zeer gedreven en enthousiast team van vrijwilligers. Zij ontvangen de gasten met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Er kan gepraat worden over allerlei onderwerpen (zoals gezondheid, school, Nederlandse cultuur, enzovoort). Ook is het mogelijk om een spelletje te doen of om vragen te stellen over bepaalde onderwerpen. Soms wordt er door de vrijwilligers een bepaald onderwerp besproken (bijvoorbeeld Koningsdag of de verkiezingen) of een thema avond georganiseerd.

Naast dat het Taalcafé er is voor anderstaligen (veelal statushouders) om de taal te oefenen, is het ook een plek waar het sociale netwerk uitgebreid kan worden. Hier ontmoeten autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders elkaar, leren de gasten nieuwe mensen kennen en er worden zelfs vriendschappen opgebouwd tussen de bezoekers.

Images

Votes

Register

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum