VoorleesExpress Vlaardingen en Schiedam

80 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen hun favoriete kandidaat. Zij mogen kiezen uit alle 114 kandidaten. 

Stemmen? Registreer je!

De kandidaten voor de VriendenLoterij PassiePrijs en de Gouden Venus van Milo  staan ook online. De eerste kandidaten voor de de ProminentenPrijs staan online.

Stichting Aanzet coördineert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam. De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes.

Vrijwilligers zorgen samen met ouders dat (voor)leesplezier een vaste plek in het gezin krijgt.

De VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Gedurende twintig weken komt een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te spelen. De vrijwilliger betrekt de ouders bij de activiteiten. Ouders krijgen handvatten om zelf ook met voorlezen en taalontwikkeling aan de slag te gaan. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij. Stichting Aanzet heeft korte lijnen met kinderopvang en basisscholen. Gezinnen worden aangemeld bij de VoorleesExpress door pedagogisch medewerkers in de peuteropvang en/of leerkrachten op school. Stichting Aanzet heeft een levendig vrijwilligersnetwerk en organiseert regelmatig bijeenkomsten en trainingen voor alle vrijwilligers.

Doelen van de VoorleesExpress:

  • Kinderen leren meer woorden en begrijpen de Nederlandse taal beter. Het gaat beter op school.
  • Ouders gaan zelf voorlezen en (taal)spelletjes spelen met hun kind.
  • Kinderen gaan boeken leuker vinden. Daardoor gaan ze zelf meer lezen.
  • Ouders en kinderen bezoeken de bibliotheek en lezen meer boeken.

Images

Votes

Register

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum