Buurtbemiddeling Vlaardingen

114 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen hun favoriete kandidaat. Zij mogen kiezen uit alle 114 kandidaten. 

Stemmen? Registreer je!

De kandidaten voor de VriendenLoterij PassiePrijs en de Gouden Venus van Milo  staan ook online. De eerste kandidaten voor de de ProminentenPrijs staan online.

Buurtbemiddeling Vlaardingen is een burgerinitiatief, die onafhankelijk adviseert, begeleidt en bemiddelt bij burenoverlast. Al 10 jaar bereikt Buurtbemiddeling Vlaardingen met een team van ‘gewone’ vrijwilligers mooie successen met één doel: Preventieve aanpak van klein woonoverlast.

Bij Buurtbemiddeling Vlaardingen lossen bewoners onder begeleiding van gecertificeerde Buurtbemiddelaars (vrijwilligers) samen een conflict op. Buurtbemiddeling richt zich op een vroegtijdige, preventieve aanpak van problemen tussen buren onderling ongeacht hun cultuur of achtergrond. Hierdoor wordt voorkomen dat kleine woonoverlast en/of ergernissen escaleren. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, parkeeroverlast, overlast van dieren of tuin-/ grondgeschillen.

De bemiddelingsservice van Buurtbemiddeling Vlaardingen kan rechtstreeks door de bewoners kosteloos worden aangevraagd. De Buurtbemiddelaars komen bij de aanvragers thuis voor een intakegesprek. Zo kan men in een vertrouwde omgeving en in alle rust vertellen over het geschil. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt.

De focus ligt op de werkelijke belangen van de bewoners. De vrijwillige Buurbemiddelaars begeleiden de communicatie en gesprekken tussen de buren om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Nazorg is hierin belangrijk om de situatie in de gaten te blijven houden en om te voorkomen dat een succesvolle bemiddeling opnieuw escaleert.

De vrijwillige Buurtbemiddelaars worden conform de richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opgeleid en hebben een geheimhoudingsplicht.

Images

Votes

Register

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum