Mijn Buuf van Stichting DIG (Dutch Integration Group)

725 keer bekeken 3 comments

Hieronder staan alle lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Het stemmen is gesloten. De genomineerden, geselecteerd door deze experts, zouden op 28 maart 2020 pitchen voor de winst voor jury en publiek. Vanwege het corona-virus hebben ze met een filmpje gepitcht.

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en na afloop om 20.30 uur natuurlijk ook hier op de website!

Mijn Buuf is een Haags atelier. Daar maken migrantenvrouwen én Nederlandse vrouwen met elkaar tassen van oude reclamebanners en vlaggen voor verkoop, in opdracht voor bedrijven en voor de vluchtelingenkampen op Lesbos.

Hierdoor bouwen migrantenvrouwen een sociaal netwerk op nemen actief deel aan de samenleving.

Mijn Buuf is een atelier, dat in 2018 als burgerinitiatief is opgericht door vrouwen, die ervoeren dat veel nagereisde vrouwen met een vluchtelingenachtergrond in een sociaal isolement terecht kwamen. De taal niet voldoende spreken, de zorg voor het gezin, het gebrek aan familie/vrienden/kennissen in de directe omgeving, culturele achtergrond, trauma’s, huiselijk geweld en financiële problemen zijn allemaal redenen waardoor vrouwen niet of weinig actief deelnemen aan de samenleving. Deze vrouwen voeden echter wel een nieuwe generatie Nederlanders op, terwijl de meesten niet goed weten hoe Nederland ‘werkt’. Persoonlijk leed of gezondheidsklachten hebben een remmende werking op (arbeids)participatie. Tel daarbij op: laaggeletterdheid en geen of nauwelijks opleiding, waardoor zij niet altijd geschikt worden bevonden voor arbeidsparticipatie.

Bij Mijn Buuf wordt ervaren dat veel van deze vrouwen, juist doordat zij een verleden hebben met misbruik, huiselijk geweld of oorlog, geweldige doorzetters zijn. Hun loyaliteit en inzet is enorm en een eventueel gebrek aan opleiding compenseren zij met andere talenten. Zij hebben juist een omgeving nodig waar hun talenten gezien en gestimuleerd worden, om zichtbaar te worden in de samenleving. Inmiddels sluiten zich ook steeds meer andere migrantenvrouwen met een klein sociaal netwerk en een lage taalbeheersing bij Mijn Buuf aan. Hierdoor zijn ze bij Mijn Buuf extra gedreven deze verborgen groep te ondersteunen!

Samen produceren is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te empoweren, omdat zij denken dat zelfredzaamheid de basis is voor zelfregie, zelfontplooiing en emancipatie.

“Mijn Buuf is de springplank van het aanrecht naar de samenleving” is het motto en diversiteit is een specialiteit. Met meer dan 17 nationaliteiten aanwezig, móet er Nederlands gesproken worden om samen te kunnen werken. De taal oefenen in de praktijk is iets waar veel vrouwen uit deze doelgroep anders nauwelijks aan toe komen.

Bij Mijn Buuf werken ze in twee of drie fases toe naar een of meer treden hoger op de participatieladder. Naast het (her)ontdekken van eigen vaardigheden, talenten en interesses, maken training, coaching en begeleiding op maat, het mogelijk deze stappen te zetten. Dat doen zij niet alleen, maar zij werken samen met bedrijven en andere Haagse initiatieven gericht op vrouwen. De vrouwen uit deze doelgroep hebben door hun achtergrond vaak langer de tijd nodig om tot (arbeids)participatie te komen.

Bij Mijn Buuf bieden ze hulp bij het zoeken naar oplossingen voor persoonlijke problemen die remmend werken op participatie en geven informatie over het leven en de regels in Nederland. Zij willen migrantenvrouwen laten zien dat zelfredzaamheid belangrijk is, zodat deze intrinsiek gemotiveerd naar (vrijwilligers)werk gaan zoeken óf vanuit deze intrinsieke motivatie deel gaan nemen aan andere groepsactiviteiten. De begeleidende vrijwilligers van Mijn Buuf willen de vrouwen zichtbaar maken voor de samenleving, zodat zij de kansen krijgen die zij verdienen.

Images

Register

Comment

Twitter

On the map

3  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Daniëlle Brinkman-Hameete February 21, 2020

Mijn Buuf is zo’n super goed initiatief! Geef deze vrouwen een springplank naar een mooie toekomst.

Titia February 19, 2020

Het lukt mij niet om mijn stem uit te brengen.

Anitta February 18, 2020

Ik stem op mijn Buuf

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings