Buurtbemiddeling Enschede

50 keer bekeken 0 comments

Hieronder staan de lokale vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven die al kandidaat zijn voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanmelding is gesloten. Vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 kan het grote publiek stemmen hun favoriete kandidaat. Zij mogen kiezen uit alle 114 kandidaten. 

Stemmen? Registreer je!

De kandidaten voor de VriendenLoterij PassiePrijs en de Gouden Venus van Milo  staan ook online. De eerste kandidaten voor de de ProminentenPrijs staan online.

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet.

Wat is buurtbemiddeling?

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat het woonplezier bederft. Buurtbemiddeling ondersteunt buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar of dreigen te raken. Bemiddelaars gaan met de bewoners in gesprek om tot een oplossing te komen.

Wie zijn die bemiddelaars?

De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die begeleiden bij het zoeken naar een oplossing. Zij luisteren naar beide buren, zijn neutraal, hebben geen belang en geven geen oordeel.

Waarom werkt Buurtbemiddeling?

Als buurtbemiddeling tijdig wordt ingezet bij niet al te ernstige problemen, is de kans groot dat het conflict wordt opgelost. Wij leggen geen maatregelen op maar gaan in gesprek met bewoners en nemen de tijd om naar het verhaal te luisteren. Door geen partij te kiezen en serieus om te gaan met ieders waarheid, kunnen de vrijwillige bemiddelaars bijdragen aan het oplossen van het conflict.

Positieve effecten

Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Door de laagdrempelige werkwijze en door de inzet van vrijwillige goed getrainde buurtbemiddelaars ontstaat er wederzijds begrip tussen buren. De relatie wordt hersteld en het woonplezier komt terug. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

 

 

Images

Votes

Register

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum