Faaisa Cabdi

15 keer bekeken 0 comments

De VriendenLoterij Passieprijs is dé prijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk. Deze editie van de Nationale Vrijwilligersprijzen zijn alle Passieprijs-vrijwilligers winnaar! Iedereen ontvangt een bescheiden prijs (geheim!) en gratis toegang tot het festival met workshops. We maken er echt een feestje van! Hieronder zie je alle kandidaten! Stemmen kan alleen op vrijwilligersinitiatieven!

De VriendenLoterij stelt de prijzen beschikbaar!

 
 

 

Faaisa Cabdi zet zich al bijna 20 jaar in als vrijwilligster bij Contour de Twern in de wijk wandelbos in Tilburg-West. Ze is begonnen met het aanbieden van naailessen in MFA het Kruispunt.

Voorheen was ze voorzitster van het Somalisch steunpunt, maar omdat gemeentelijk de keuze werd gemaakt niet meer etnisch te werken, is ze toen karttrekster geworden van de vrouwengroepen. Neemt niet weg dat ze nog steeds een belangrijke rol vervult binnen de Somalische gemeenschap.

Tot op heden verzorgt zij nog steeds de naailessen op de dinsdag- en vrijdagochtenden. Naast de naailessen heeft Faaisa zich ook voor meerdere activiteiten ingezet als vrijwilligster. Zo heeft zij ook de catering-groep begeleidt van vrouwengroep de Vlinder. Hiervoor heeft ze een training HACCP gevolgd. Waarna ze ook het wijkcentrum, waarbij veel kookactiviteiten gedaan worden, geadviseerd heeft hoe het beter kan. Daarnaast heeft Faaisa ook trainingen gevolgd om zichzelf te ontwikkelen in het begeleiden van vrouwen. Zo heeft ze de training ‘vrouwen nemen de leiding’ gevolgd bij Feniks.

Faaisa is voor de Kruidenbuurt in Tilburg een belangrijke sleutelfiguur. Via haar wordt een grote groep Somalische vrouwen bereikt, die zonder haar moeilijk bereikt zouden worden. Ze voelt zich erg verantwoordelijk voor de vrouwen en is ook altijd aanwezig. Zij motiveert en stimuleert mensen om deel te nemen/te participeren. Daarnaast coacht ze de vrouwen in het oplossen van hun problemen. Dit doet Faaisa met veel toewijding. Ondanks dat ze sinds een aantal jaren in Tilburg-Noord woont, komt ze elke week naar het wijkcentrum.

Naast de naailessen is Faaisa ook vrijwilligster van de maandagochtend thema groep. Zij heeft voor deze groep een aantal keer een voorlichting gegeven over verschillende thema’s. Ook helpt Faaisa vaak mee met eenmalige en incidentele activiteiten, denk hierbij aan internationale vrouwendag, iftars en suikerfeesten voor begrip en verbinding in de wijken. Ook helpt ze vaak bij grote informatie bijeenkomsten waarbij ze dan andere vrijwilligers catering verzorgt.

Faaisa is voor de vrouwen een rolmodel. Ze is daadkrachtig en ondanks haar grote gezin is ze al zoveel jaren maatschappelijk betrokken in de wijk.

Faaisa Cabdi is al sinds 2012 actief als vrijwilligster bij Ouderkamer De Dirigent in de wijk Stokhasselt in Tilburg Noord. Vanaf het moment dat haar jongste zoon naar Bs. De Regenboog ging is zij actief geworden als vrijwilligster bij Ouderkamer De Dirigent. Ouderkamer De Dirigent biedt aan alle ouders van kinderen op Bs. De Regenboog, Bs. Aboe-el-Chayr, peutercrèche De Dirigent (Kinderstad), kinderdagverblijf Tjil en het consultatiebureau in MFA De Dirigent de mogelijkheid om deel te nemen aan een programma in de Ouderkamer. Dit programma vindt plaats onder schooltijd en voor de kinderen die nog geen school of voorschool bezoeken is er kinderoppas geregeld. Er vinden lessen plaats zoals Hoe help ik mijn kind in groep 1 en 2, maar ook Nederlandse lessen, computerlessen, rekenlessen etc. Daarnaast ook naailessen.

Vanaf 2012 heeft Faaisa naailessen verzorgd. Zij is begonnen met een naailes voor de mannen. De vaders leerden bij haar naaien en patronen knippen. Faaisa deed dit met veel zorg en toewijding en één van de cursisten is inmiddels zelf gestart met een naai-en reparatieatelier. Daarna is Faaisa verder gegaan met het verzorgen van naailessen aan de moeders die de Ouderkamer bezoeken. Zowel op woensdag als op donderdag geeft zij les met veel geduld en enthousiasme. De ouders leren om te gaan met de naaimachine, maar ook de techniek om zelf een kledingstuk te maken voor henzelf of hun kinderen. Ook leren ze kapotte kleding te repareren en herstellen. Ook leert Faaisa hen patronen tekenen en knippen zodat zij thuis zelfstandig aan de slag kunnen. De lessen zijn steeds druk bezocht en er is altijd een wachtlijst. De ouders ondersteunen ook de school door het maken van b.v. gordijntjes en dekentjes voor de poppenhoek in groep 1/ 2, kaboutermutsen bij het thema herfst, gordijnen voor de musical etc. Faaisa is dan de contactpersoon tussen de school en de naailes. Daarnaast heeft Faaisa ook 2 jaar kooklessen verzorgd vanuit de Ouderkamer in De Bloesem (Mascagnistraat) Helaas is dit Vrouwenhuis er niet meer en daarom zijn deze lessen gestopt. Zij verzorgde deze les 1 keer per maand en er werden steeds andere gerechten vanuit verschillende culturen klaar gemaakt. Faaisa kookte soms zelf en zorgde er ook voor dat dit alles goed verliep. Ouders konden zich inschrijven om hier aan deel te nemen of om een keer zelf een gerecht klaar te maken. De andere ouders hielpen dan mee en leerden hoe ze zelf het gerecht konden bereiden.

Faaisa verdient de Vriendenloterij Passieprijs, omdat zij haar eigen talenten inzet om aan anderen iets te leren. Zij maakt hierbij geen onderscheid in afkomst, religie, cultuur, man of vrouw. Zij doet dit met toewijding en zorg en heeft oog voor de deelnemers en cursisten. Ook denkt ze mee na over de inhoud en zet zich ook belangeloos in bij andere activiteiten. Zij geeft informatie aan andere ouders over het programma in de Ouderkamer, maar ook informatie aan de ouders over het belang van het bezoeken van de peuterspeelzaal of de kindercrèche. Hiervoor heeft ze ook een cursus gevolgd. Zij wordt nu in de wijk Stokhasselt ook ingezet als VVE-ambassadeur.

Faaisa is geliefd bij de andere ouders, omdat ze dit vrijwilligerswerk met liefde doet. Anderen voelen dit en waarderen haar. Ze verdient het, omdat zij zich al jaren zo inzet o.a. voor de ouders in de wijk Stokhasselt in Tilburg Noord. Ze signaleert en adviseert en komt met verbetervoorstellen. Kortom, Faaisa is een gouden vrijwilliger die door haar vrijwillige inzet veel respect, waardering en erkenning verdient!

Images

Register

Comment

Twitter

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum