KNRM, Redden en helpen

329 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Naast de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, zijn er ook de Nationale Vrijwilligersprijzen voor lokale initiatieven de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt.

Voorgedragen door

Wytske Postma (CDA): "Fantastisch hoe de KNRM al meer dan een eeuw met hun vrijwilligers mensen die op water in nood zijn helpen. Het is een gigantische organisatie. Als ik naar de vrijwilligers kijk, schieten er automatisch twee woorden naar binnen: Professioneel en betrokken. En dat zijn ze dag en nacht. Daarom staan ze voor mij symbool voor al die vrijwilligers in Nederland. Het zijn mensen waar je écht op kunt rekenen. Mensen die zich belangeloos inzetten om anderen te helpen en dat op de beste manier doen die ze in zich hebben."

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen