Groninger Bodem Beweging

569 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Naast de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, zijn er ook de Nationale Vrijwilligersprijzen voor lokale initiatieven de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is een vereniging opgericht op 6 november 2009 om op te komen voor de belangen van mensen die directe of indirecte schade hebben door de gaswinning in het Groningen gasveld.

Voorgedragen door

William Moorlag (PvdA): "Zij verdienen de prijs omdat ze met man en macht al jarenlang een uitputtende strijd voeren voor de veiligheid en een rechtvaardige behandeling van Groningers in het gaswiningsgebied."

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen