Femmes For Freedom

522 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Naast de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, zijn er ook de Nationale Vrijwilligersprijzen voor lokale initiatieven de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

Femmes For Freedom zet zich zich in voor het zelfbeschikkingsrecht en de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een bi-culturele achtergrond! Want ook in Nederland worden hun mensenrechten geschonden.

Femmes For Freedom oefent inmiddels meer dan 8 jaar invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel als politiek vlak. Tot 2018 hebben we 307 vrouwen geholpen en een belangrijke bijdrage geleverd in de verbetering van de rechtspositie van vrouwen.

Voorgedragen door

Jeroen van Wijngaarden (VVD): "Femmes For Freedom zet zich dagelijks heel hard in voor de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen, iets wat van groot belang is!"

 

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen