Stichting Present

584 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Naast de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, zijn er ook de Nationale Vrijwilligersprijzen voor lokale initiatieven de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede.

Of met een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook als een groep zich op structurele basis voor een ander wil inzetten kunnen ze zich aanmelden. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Voorgedragen door

Eppo Bruins (ChristenUnie): "Stichting Present brengt mensen bij elkaar die iets hebben te bieden en mensen die hulp nodig hebben. De vrijwilligers van Present zetten zich in hun eigen dorp of buurt in voor mensen in armoede, met een slechte gezondheid of mensen die in een sociaal isolement leven. Met aandacht, tijd en zorg brengen ze een straaltje licht in de levens van mensen die dat nodig hebben."

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen