NiNsee

348 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Naast de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, zijn er ook de Nationale Vrijwilligersprijzen voor lokale initiatieven de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

Het NiNsee heeft als missie hét centrum te zijn voor verwerking van het gezamenlijk trans-Atlantische Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Die verwerking is hard nodig.

Nog steeds wordt onderschat hoezeer de impact is van trans-Atlantische slavenhandel en slavernij in de Nederlands-Surinaams en Antilliaanse context. De trans-Atlantische slavenhandel en slavernij waren gedurende 400 jaar één van de neteligste kwesties in de Europese beschaving en een ingrijpend maatschappelijk verschijnsel, waarvan de sporen nu nog merkbaar zijn.

Voorgedragen door

Nevin Özütok (GroenLinks): "Deze stichting werkt met veel vrijwilligers om de jaarlijkse Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden te organiseren en er ieder jaar weer een gedenkwaardige herdenking van te maken. Ze krijgen daarvoor een klein budget en vele activiteiten rondom het slavernijverleden worden door vrijwilligers gedaan. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de 'zwarte bladzijden' van onze geschiedenis omdat die ook maatschappelijke effecten in onze samenleving hebben."

Afbeeldingen

0  reacties

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen