Community Stations Nederland i.o.

278 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar vragen we een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Dit jaar is de beurt aan leden van de Tweede Kamer!

De uitreiking is digitaal op 16 april om 20:00 uur via de Facebookpagina van de Vrijwilligersprijzen en natuurlijk hier op de website!

Naast de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, zijn er ook de Nationale Vrijwilligersprijzen voor lokale initiatieven de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

In het Verenigd Koninkrijk is het al enige jaren gebruikelijk: het adopteren van een treinstation door bewonersgroepen, buurtbewoners, clubs of verenigingen maar ook maatschappelijke organisaties. Samen stations aantrekkelijker, groener en prettiger maken.

Community Stations Nederland i.o. wil dit ook in Nederland mogelijk maken. Dit in oprichting zijnde burgerinitiatief kijkt hierbij naar ACORP - de Britse tegenhanger - als voorbeeld. Via deze onafhankelijke organisatie kunnen mensen zich melden en kan een station geadopteerd worden.

ACORP wordt financieel ondersteund door het ministerie van Transport, Networkrail, de vervoerders en andere spoor gerelateerde bedrijven.

ACORP zorgt voor het delen van kennis en via hen kun je als community station ook je netwerk vergroten. Ook wordt er door hen een wedstrijd tussen de stations georganiseerd en in het najaar is het gala waar de prijzen worden uitgereikt. Ook in Nederland gaat Community Stations Nederland dit mogelijk maken.

In Deurne is er het volgende gerealiseerd: een watertappunt (eerste op een station), fietspomp, zwerfboekenkast, hinkelpad, kunstwerken, muurschilderingen, transformatorkasten voorzien van foto-folie, weidebloemen, bloembollen, planten en bloemen gezet, zwerfafval opruimen, een moestuin waar mensen met een afstand tot arbeid in werken, dagbesteding voor mensen met een beperking.

Voorgedragen door

Corrie van Brenk (50PLUS)

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen