Andere kijk op vrijwillige zorg nodig; VNG-voorzitter Jan van Zanen neemt manifest in ontvangst

ProfielfotoMark Molenaar 21-06-2018 13025 keer bekeken 4 reacties

De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken.

Die oproep doet het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in een manifest, dat VNG-voorzitter Jan van Zanen op 21 juni in ontvangst nam. Van Zanen: "Ik neem dit mee in mijn jaarrede voor het VNG-congres en ik weet zeker dat de punten in dit manifest door alle gemeenten van harte zullen worden ondersteund."

Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas. “Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig”, aldus Rebecca Gerritse. Van Zanen, wiens 85-jarige moeder nog altijd vrijwilliger in de zorg is: "In Nederland kan geen buurt of wijk, in geeneen sector van het leven, zonder vrijwilligers. En dat lijkt nu bij uitstek zo te zijn in de zorg. Het is goed dat de ondertekenaars van het manifest zich hierop verenigen."

Van gratis handjes naar essentiële aanvulling 

In het stuk vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, waaronder Vereniging Humanitas, de overheid en de beroepszorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen, om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen.

Deskundig vrijwilligerswerk ontstaat niet zomaar, dit vraagt scholing en ondersteuning om goed voorbereid aan de slag te kunnen. De vrijwilligersorganisaties dringen er op aan om hiervoor budgetten vrij te maken. Tot slot bevat het manifest een oproep om met overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties gezamenlijk het belang van vrijwilligerswerk uitdragen.

Download hier het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal

Onderzoek door Universiteit voor Humanistiek

Samen met Vereniging NOV onderzoekt de Universiteit voor Humanistiek hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan de gevraagde nieuwe rol van vrijwilligers. De voorlopige resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn te vinden in een tussenrapportage met de titel ‘Aan de andere kant van de schutting’ (PDF). Een samenvattend artikel kunt u hier lezen.

Meer informatie kun je vinden bij Mark Molenaar (0610922192, m.molenaar@nov.nl) en Joost van Alkemade (0610764885, j.vanalkemade@nov.nl

4  reacties

René Edinga 03-07-18 om 20:16

Binnen VPTZ zijn het manifest en de mediaberichten gedeeld via onze nieuwsbrief en een nieuwsitem op onze ledensite. De verschillende documenten (brondocument, manifest en mogelijk nog meer) zijn/worden blijvend op de Kennisbank voor leden geplaatst.

Lonneke van Tuil 03-07-18 om 14:26

In het programma Langer thuis van VWS staat bij actielijn 2: mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn, genoemd dat willen wij bereiken dat vrijwilligers zich beter gesteund voelen een gemeentelijk vrijwilligersbeleid steviger moet worden neergezet en beter in beeld gebracht.
Dit manifest sluit mooi hierop aan.

Tom de Graaff 03-07-18 om 14:06

UVV-NL heeft het manifest aan al haar afdelingen toegestuurd en een prominente plek gegeven (met foto) op de website (homepage).

Freek van Holten 03-07-18 om 13:18

NPV heeft natuurlijk getwitterd, gefacebookd en rondgemaild, maar ook een blog op onze website geplaatst:
https://npvzorg.nl/weblog/1000-jaar-vrijwilliger/

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen