Oud Worden doen we samen, als samenleving!

ProfielfotoMark Molenaar 04-04-2019 4948 keer bekeken 0 reacties

De komende vier jaar werken tien landelijke vrijwilligersorganisaties samen met Vereniging NOV aan het programma Samen Ouder Worden. Deze organisaties willen beter inspelen op wensen en behoeften van ouderen zodat zij op een goede en zingevende manier oud kunnen worden.

Dat ziet er voor iedere oudere weer anders uit en het is een zaak voor ons allemaal – jong en oud – dat dat op een passende manier gebeurt. De vrijwilligers van de tien deelnemende vrijwilligersorganisaties komen dagelijks met ouderen in contact. In dit programma zoeken zij lokaal op veertig plaatsen in het land met elkaar de samenwerking op met ouderen en met andere vrijwilligersinitiatieven, beroepskrachten in zorg en welzijn, gemeenten en bewonersinitiatieven.

Grote thema’s

Thema’s zijn bijvoorbeeld dementie, eenzaamheid, ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming met de beroepsmatige zorg en welzijn over de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie, respijtzorg, praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Extra nadruk op jongeren en coördinatie

Geheel tegen de trend vrijwilligerstrend van korte klussen in, hebben ouderen behoefte aan een bekend gezicht en dus ook aan vrijwilligers die zich voor langere tijd willen verbinden. Het programma zet daarom in op betekenisvolle contacten tussen jongeren en ouderen en op vrijwilligers die zich voor langere tijd willen verbinden.

Ook gaat veel aandacht uit naar de rol van de vrijwilligerscoördinator, want die vervult een belangrijke ondersteunende rol voor vrijwilligers en een sleutelrol in het samenspel met beroepskrachten van zorg en welzijn. Oog hebben voor het goed faciliteren van vrijwilligers die hulp en ondersteuning bieden, is een taak die op het bordje ligt van gemeenten. Het gesprek met gemeenten over betere (rand)voorwaarden voor zorgvrijwilligers is van groot belang.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het programma Samen Ouder Worden.

Meer informatie

Foto: NPV

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen