Veel vragen over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Ronald Hetem 23-02-2021 5912 keer bekeken 0 reacties

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe WBTR. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het gaat om veel meer dan het aanpassen van de statuten. Dat is slechts één facet van de nieuwe wet en zelfs niet het belangrijkste.

De bedoeling van de WBTR

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking, fraude en diefstal door bestuurders bij verenigingen en stichtingen.

Meer dan statutenwijziging alleen

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Daarnaast moet geregeld zijn dat een van de bestuurders niet meer stemrecht heeft dan de andere bestuurders samen, bestuurders met tegenstrijdige belangen niet mee doen met de beraadslagingen en de besluitvorming en dat er een ontstentenis en beletregeling is opgenomen in de statuten voor het geval het voltallige bestuur opstapt.

De statuten hoeven niet voor 1 juli te worden aangepast stichtingen en verenigingen hebben daarvoor nog de tijd.  Voor het meervoudig stemrecht geldt dat als dat niet over vijf jaar in de statuten is aan gepast automatisch de wet geldt. Het is wel aan te raden om de statuten eens na te lopen om zodat ze in lijn zijn met de huidige wet- en regelgeving.  Achtergronden van de nieuwe wet zijn te vinden op www.wbtr.nl. Bestuurders die willen checken wat de gevolgen zijn van de WBTR voor hun vereniging of stichting kunnen de checklist doorlopen die NOV heeft gemaakt: de WBTR checklist. Wil je meer weten over de checklist dan kun je contact opnemen met Ronald Hetem: r.hetem@nov.nl.

Een stappenplan om aan de wet te voldoen

Om leden van Vereniging NOV te ondersteunen bij het voldoen van aan de WBTR is NOV partner geworden van het Instituut Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB). Dit instituut heeft een stappenplan ontwikkeld dat veel uitzoekwerk en juridische kosten kan besparen voor verenigingen en stichtingen. Door dit partnerschap kunnen lidorganisaties van NOV met minder dan 100 aangesloten verenigingen en stichtingen in hun achterban met korting gebruik maken van het stappenplan. De kosten zijn per jaar €120 in plaats van €240. Leden van NOV die meer dan 100 aangesloten lidorganisaties hebben, kunnen zelf partner worden van IVBB waardoor hun leden van de korting kunnen profiteren. Bij de steunpunten van het vrijwilligerswerk hebben we voor het gemak de grens getrokken bij de G10. Vrijwilligerssteunpunten in de G10 kunnen zelf partner worden van de IVBB op www.wbtr.nl. Vrijwilligerssteunpunten in kleinere gemeenten kunnen de kortingscode van Vereniging NOV aan organisaties geven zodat ze van de kortingsregeling gebruik kunnen maken.

Met de volgende link kunnen lidorganisaties met een NOV-kortingscode gebruikmaken van het stappenplan: https://wbtr.nl/partner/nov/.

Webinars

In 45 minuten krijgen deelnemers inzicht in de gevolgen van de nieuwe wet. Deelname aan de webinars is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Er zijn verschillende data waarop de webinars plaatsvinden. Data en aanmelding via https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten

Voor de leden van Vereniging NOV is er op 16 maart om 16:00 uur een webinar. Inschrijving voor dit specifieke webinar is inmiddels gesloten. Je kunt toch nog deelnemen aan het webinar voor NOV-leden als je deze link gebruikt om op tijd naar Zoom te gaan. Gebruik de passcode 210005 om toegang te krijgen.

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen