Brief aan minister Hoekstra over maatschappelijke organisaties die geen bankrekening krijgen

ProfielfotoMark Molenaar 06-12-2021 3264 keer bekeken 1 reacties

Samen met CBF, CIO, FIN, Goede Doelen Nederland, HSC, LSAbewoners, Partin, Partos, SBF en WO=MEN heeft Vereniging NOV deze brief aan minister Hoekstra van Financiën gestuurd, met daarin de vraag om een spoedoverleg over vrijwilligersorganisaties die geen bankrekening krijgen. Steun waarderen we!

Geachte heer Hoekstra,

Het probleem speelt al langer, maar wordt steeds groter. Een belbus, een sportvereniging, een stichting die mensen helpt in landen waar een humanitaire ramp plaatsvindt; ze krijgen geen bankrekening of het contract met de payment service provider wordt opgezegd. Als bijlage treft u een alarmerend artikel aan dat 29 november in de Volkskrant verscheen, waarin exact staat uitgelegd waarom dit zo is. Ook Hart van Nederland heeft er op 1 december aandacht aan besteed in de late uitzending, want dit raakt Nederland en Nederlanders in het hart van goed doen. Alle nieuwe stichtingen en verenigingen in Nederland worden hiermee geconfronteerd evenals veel bestaande.

Versneld naar een oplossing

U hebt aangegeven voornemens te zijn ‘om op korte termijn de Algemene leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zo aan te passen dat duidelijk wordt dat het feit dat bepaalde typen cliënten of producten een inherent verhoogd risico met zich meebrengen, geen reden kan zijn om dit type cliënten categoraal te weigeren.’ Verder zegt u belang te hechten dat sector en banken zelf in gesprek gaan. Dit overleg vindt inderdaad plaats, maar de hierbij betrokken partijen zijn, zonder de actieve medewerking van uw ministerie en DNB, niet in staat dit probleem op korte termijn op te lossen. Er is een versnelling nodig om beleid en regelgeving aan te passen!

Wij vragen u daarom op zeer korte termijn een overleg te organiseren, met deelname van de maatschappelijke sector, het Ministerie van Financiën, de banken (NVB), payment service providers (de Betaalvereniging) en DNB als toezichthouder. Dit overleg is essentieel om tot een oplossing te komen.

Alle maatschappelijke organisaties hebben recht op een bankrekening en toegang tot het  betalingsverkeer, juist ook om daarmee als organisatie de wettelijk vereiste transparantie, governance en verantwoording te organiseren.

Graag vernemen wij uw reactie.

 

Met vriendelijke groet, namens onderstaande maatschappelijke organisaties

Joost van Alkemade, Vereniging NOV

CBF (www.cbf.nl), CIO (www.cioweb.nl), FIN (www.fondseninnederland.nl), Goede Doelen Nederland (www.goededoelennederland.nl), HSC (www.hscollective.org), LSAbewoners (www.lsabewoners.nl), Partin (www.partin.nl), Partos (www.partos.nlSBF (www.sbf-filantropie.nl), WO=MEN (www.wo-men.nl)

 

 

1  reacties

Mark Molenaar 06-12-21 om 15:28

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Financiën over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen (ingezonden 2 december 2021).

Vraag 1 Op welke wijze worden de gevolgen van wetgeving op het gebied van fraude en witwassen integraal gemonitord?

Vraag 2 Bent u bereid onderzoek te doen naar de ongewenste negatieve effecten van de toegenomen regelgeving op het gebied van fraude en witwassen, en daarbij opties in kaart te brengen hoe deze effecten verminderd kunnen worden?

Vraag 3 Hoe gaat u ervoor zorgen dat de toegang tot een bankrekening voor iedereen (goede doelen, ondernemers, particulieren etc.) gewaarborgd blijft, zonder onnodige zware toetsingscriteria?

Vraag 4 Bent u bekend met het artikel «Strenge bank zit goede doelen dwars»?

Vraag 5 Herkent u de toenemende onmogelijkheid voor goede doelen en kerken om een bankrekening te openen, en wat zijn hiervan de oorzaken?

Vraag 6 Wat is de gemiddelde wachttijd voor het openen van een zakelijke bankreke[1]ning voor stichtingen en verenigingen?

Vraag 7 Bij welke banken is het voor een stichting op dit moment niet mogelijk om een bankrekening te openen.

Vraag 8 In hoeverre werkt het financieringsbeleid van banken, waarbij (nieuwe) klanten ingedeeld worden in risicoschalen, ongewenste effecten in de hand, zoals de onmogelijkheid voor goede doelen en kerken om een bankrekening te openen?

Vraag 9 Bent u van mening dat het wettelijk verplicht moet zijn dat verenigingen en stichtingen, waaronder veel goede doelen en kerken, de mogelijkheid hebben een bankrekening te openen bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)?

Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) op dit moment geëvalueerd wordt?

Vraag 11 Worden daarin ook de ongewenste gevolgen van de aanscherpte regels rond politiek prominente personen (PEP’s) en hun omgeving meegenomen?

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.