Meldpunt Max: De kegelclub valt om door regels over terrorisme en witwassen

ProfielfotoMark Molenaar 04-02-2022 2371 keer bekeken 1 reacties

Op 4 februari was Vereniging NOV samen met de Nederlandse Bridgebond in Meldpunt Max op NPO2. Alle nieuwe wet- en regelgeving van de laatste paar jaar, van AVG (privacy) tot WBTR (bestuur en toezicht rechtspersonen), is disproportioneel zwaar voor zeker de kleinere vrijwilligersorganisaties.

Hier zie je de uitzending van Meldpunt Max terug.

Hoewel de wetgeving met een goed doel wordt ingesteld, lijkt het verdacht veel op incident management. Ergens gebeurt iets, zoals fraude bij een grote woningcorporatie, en vervolgens moeten alle 330.000 verenigingen en stichtingen daar in gelijke mate onder lijden. Gevolg? Bestuursleden haken af, nieuwe bestuursleden zijn steeds moeilijker te vinden. Let wel, deze regelgeving geldt voor alle organisaties, of je nu een jaarbegroting hebt van 500 euro of van 50 miljoen euro. Vaak heb je specialistische hulp nodig, moet je aanpassingen aan ict-systemen doen of moet je je statuten aanpassen. Vaak al geen sinecure voor grote organisaties, maar voor de kleintjes onhaalbaar en volkomen ridicuul. De geïnterviewden bij Meldpunt Max lachen dan ook hard om alle jargon, Engels termen en bijbehorende boetes en straffen. Ze lachen wel als een boer met kiespijn. Komt bij dat de regelgeving moeilijk te handhaven is en ook voor organisaties die alles goed op papier hebben, moeilijk in de praktijk is te brengen. Meer regels betekent niet automatisch minder incidenten. Kijk ook naar alles wat misgaat bij de Rijksoverheid zelf op dit vlak. Bijvoorbeeld: Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend | Autoriteit Persoonsgegevens en UWV krijgt boete voor slechte beveiliging bij verzending groepsberichten | Autoriteit Persoonsgegevens.

Tijd voor de Rijksoverheid om zich te bezinnen. Niet alleen de menselijke maat is belangrijk, ook wat in alle redelijkheid van organisaties verwacht kan worden moet meegenomen worden in de besluitvorming. Kijk naar oplossingen in de uitvoeringssfeer in plaats van overal nieuwe wetgeving op los te laten. Wat kunnen we doen om bestaande regels beter na te leven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de massa aan goede mensen en goede organisaties niet lijden onder de kwaadwillenden?

Juni 2021 vroegen we al om een regelpauze van 5 jaar waarin vrijwilligersorganisaties orde op zaken kunnen stellen en de overheid kan herbezinnen op wat er allemaal ligt aan regelgeving. Zie ook dit artikel in het FD.

De Nederlandse Rijksoverheid wil het braafste jongetje in de Europese klas zijn. Daar waar andere Europese landen wel maatwerk bieden, rollen wij de strengste norm over iedereen uit.

Dus ja, graag een pauze! Graag herbezinning.

1  reacties

Ruud de Jong 08-02-22 om 13:58

het gaat niet alleen om bestuurders van onze provinciale leden en hun 4.000 dorpshuizen en dorpsorganisaties, maar ook :de amateurvoetbal, de speeltuinvereniging, het zwembad bestuur, lokale korfbal, kaartclub. sjoelclub, het dorp koortje, jeu de boule, de ijsclub, de wandelclub, etc etc. waar allemaal amateur bestuurders in werken. En dat * 4.000 bij ons aangesloten leden. voor Nederland totaal mag je dit met minimaal 2 of 3 vermenigvuldigen! 

Dat is nog wat anders dan de koren waar Roel over gaat, waar ik zelf jaren van onderdeel ben, hoewel daar de administratieve last ook duidelijk is. Die lokale verenigingen hebben met zijn allen een groot aandeel in de leefbaarheid van wijken, dorpen en kernen en zijn er beslist niet alleen voor ouderen.Door de oplopende en gestapelde lasten sla je het verenigingsleven op redelijk korte termijn dood, als je daar niets voor doet.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen