Botsende grondwaarden: responsieve overheid gezocht!

ProfielfotoMark Molenaar 16-06-2023 1537 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen maanden ging Verwonderzoek in gesprek met 26 vrijwilligersorganisaties om van hen te horen hoe hun samenwerking met de gemeente verloopt. De bevindingen zijn nu openbaar in het rapport: Botsende grondwaarden: responsieve overheid gezocht!

In de interviews kwam een diversiteit aan ervaringen naar voren. Sommige organisaties hebben een geweldige relatie met hun gemeente, andere organisaties worstelen met de samenwerking. De meesten wijzen op goede en minder goede elementen van hun samenwerking. Wat vrijwilligersorganisaties in ieder geval waarderen is wanneer er vanuit gelijkwaardigheid en partnerschap wordt samengewerkt.

Toch blijkt ook uit de gesprekken dat de grondwaarden van het vrijwilligerswerk soms ongemerkt en ongewild onder druk kunnen komen te staan in die samenwerking met gemeenten. Gemeenten stellen zich te vaak op als een ‘presterende’ overheid, waarbij ze de grondwaarden van het vrijwilligerswerk ondergeschikt maken aan het realiseren van hun eigen beleidsdoelen. Gemeenten zouden er goed aan doen om, in de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, zich meer op te stellen als een ‘responsieve' overheid. Dat betekent: meer aandacht voor de vraag onder welke randvoorwaarden het vrijwilligerswerk het beste kan gedijen. Daarbij moet de vrijwilliger niet alleen als middel worden gezien om bepaalde wenselijke maatschappelijke opbrengsten te realiseren, maar ook als doel op zich.

Download hier het gehele rapport of de samenvatting.

Verwonderzoek is, in opdracht van NOV, sinds twee jaar bezig met de vraag: wat is nou goed gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Afgelopen jaren publiceerde Verwonderzoek daar meerdere rapporten en essays over.

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen