Lokale samenwerking en netwerken belangrijker dan ooit om eventuele vraag of behoefte te zien

ProfielfotoMark Molenaar 20-03-2020 2414 keer bekeken 0 reacties

Veel vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales hebben hun activiteiten deels stilgelegd en vestigen vaak de aandacht op digitale activiteiten. Juist nu zijn de netwerken van vrijwilligersorganisaties in hun contacten en relaties van vrijwilligers met kwetsbare mensen super belangrijk!

Zeker voor hen die digitaal niet zo sterk zijn en een slecht netwerk hebben. Vrijwilligersorganisaties bieden een vertrouwde omgeving en toegang tot deze mensen. Aanbod van hulp is er volop, maar de eventuele vraag komt niet in beeld.

Wij roepen al onze leden op, voor zover ze dit nog niet doen, om:

  1. Leden, cliƫnten, vrijwilligers te mailen en zo nodig te bellen wanneer er een vermoeden is dat zij in isolement raken.
  2. Eventuele dienstverlening als vrijwilligersorganisaties juist  samen op te pakken, liefst in samenwerking met de gemeente en de vrijwilligerscentrale (die vaak digitale platforms beheren). De ene organisatie heeft juist het vertrouwen en toegang tot hulpvragenden en de ander ongebruikt aanbod.
  3. De dienstverlening niet alleen via websites (ook die van de gemeente!) kenbaar te maken, maar ook bij doorverwijzers als huisartsen, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, maar ook politie en GGD onder de aandacht te brengen.
  4. Naast praktische hulp als boodschappen doen is ook telefonisch contact en aandacht in de vorm van een gesprek in het delen van zorg, angst en goede informatie belangrijk.
  5. Migranten-ouderenorganisaties wijzen ons op het aspect dat deze groep door minder toegang tot en het begrijpen van alle informatie in het Nederlands extra aandacht mogen krijgen. Zo mogelijk betreft dat ook andere specifieke groepen in de gemeente of buurt. 

Zoals gezegd, lokaal wordt er al veel samengewerkt, maar ook de netwerken van organisaties die zich niet bezig houden met zorg zijn nu van belang. Van de sportvereniging net zo goed als van de amateurkunstvereniging als van elke organisatie die je kunt bedenken. Samen kunnen we meer! 

Voorbeelden van samenwerking vind je hier. Voeg vooral ook je voorbeelden toe!

Wil je een keertje sparren? Neem dan vooral contact met ons op. Mobiel zijn we goed bereikbaar.

Groeten van het NOV-team!

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen