Brief aan informateur: Vrijwilligers, vrijwilligerswerk en burgercollectieven hun rol mogelijk maken

ProfielfotoMark Molenaar 18-05-2021 1824 keer bekeken 0 reacties

Vereniging NOV heeft namens de leden een brief aan de informateur gestuurd op basis van het position paper en de passages over vrijwillige inzet in de verkiezingsprogramma's. In dit artikel lees je deze brief.

Bijlagen: position paper, verkiezingswijzer

Geachte mevrouw Hamer,

In alle berichtgeving rondom de formatie zijn wij verheugd te zien dat burgers en burgercollectieven zeker een plek innemen. Uw eigen inzet en reputatie als verbinder in de Nederlandse samenleving toont een grote en terechte verbondenheid. Gelukkig zijn we in de diverse partijprogramma’s vrijwilligers, vrijwilligerswerk en actief burgerschap in dusdanig ruime mate tegen gekomen, dat we veel ruimte zien voor een breed verbindende coalitie.

Vrijwilligerswerk veel genoemd doel en middel

Waar gaat het dan om? Zowel CDA als D66 noemen vrijwilligerswerk door studenten en jongeren, vrijwilligerswerk door en voor ouderen, maar ook voor en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers in onze samenleving. VVD sluit hierop aan door ook nieuwkomers in staat te willen stellen hun leven op de rit te krijgen door vrijwilligerswerk en een beroep te doen op vrijwilligers in geval van uitzonderlijke situaties, zoals een corona-crisis. De meeste andere partijen sluiten hier in meer of mindere mate op aan, waarbij vooral de programma’s van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP een prominente plek innemen.

Meer invloed voor de burger

Opvallend hierin is dat veel partijen oprecht en terecht menen dat de burger meer invloed moet hebben op zijn eigen omgeving, bijvoorbeeld door maatschappelijk vastgoed zijn doel te laten behouden en of in te kunnen schrijven op publieke functies. Maar ook het kunnen verenigen an sich neemt een belangrijke plaats in. En natuurlijk het verkleinen van de kloof tussen overheid en burger. In dit Nationale Jaar Vrijwillige Inzet is dit een politiek signaal dat niet mag ontbreken en gelukkig dus ook niet ontbreekt.

Veel coalities mogelijk

Wij zien dat een coalitie waar CDA, D66 en bijvoorbeeld GroenLinks en/of de PvdA aan deelnemen, enorm veel kansen biedt op een samenleving waarin mensen echt iets voor elkaar willen betekenen.

Als vereniging van vrijwilligersorganisaties en organisaties die vrijwillige inzet ondersteunen, zijn wij het met veel van de intenties in de verkiezingsprogramma’s eens. Ook hebben we een duidelijke visie op wat er nodig is om vrijwilligers, actieve burgers en hun organisaties in staat te stellen de rol te pakken die zij willen pakken.

Kort samengevat zijn dit onze politieke actiepunten:

  1. Geef lokale ondersteuning opnieuw prioriteit
  2. Maak werknemersvrijwilligerswerk aantrekkelijk, geef als Rijksoverheid het voorbeeld
  3. Investeer slimmer in het betrekken van jongeren, behoud de Maatschappelijke Diensttijd (zie ook ons aparte verzoek samen met NJR)
  4. Toon als overheid een duurzame verbondenheid bij vrijwillige inzet

In de bijlage bij deze brief lichten wij deze punten toe en onderbouwen we ze met wetenschappelijke bronnen.

 

Wij wensen u succes bij uw belangrijke werk.

 

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.