Praktische oplossingen bij verplicht stellen vertrouwenspersoon bij vrijwilligersorganisaties

ProfielfotoMark Molenaar 14-04-2023 1351 keer bekeken 4 reacties

Kamerlid Senna Maatoug van GroenLinks wil via een wetsvoorstel toegang tot een vertrouwenspersoon verplicht stellen voor organisaties waar meer dan 60 uur betaalde medewerkers zijn. Vereniging NOV voorziet problemen voor veel vrijwilligersorganisaties, maar heeft ook oplossingen.

Onderstaande brief heeft Vereniging NOV gestuurd naar Kamerleden die eerder hebben ingesproken op het voorstel van Senna Maatoug.


Vereniging NOV onderschrijft het belang betaalde medewerkers en ook vrijwilligers wettelijk recht te geven op toegang tot een vertrouwenspersoon. Wij vragen uw aandacht om in het voorstel rekening te houden met (kleinere) organisaties, waaronder veel verenigingen en stichtingen. Dit om te voorkomen dat het voorstel een verdere bestuurlijke ballast wordt of dat het slechts een ‘papieren invulling’ krijgt. NOV ziet als oplossing het kunnen inzetten van een vertrouwenspersoon voor meerdere organisaties. Zo kan bijvoorbeeld een lokaal vrijwilligerssteunpunt toegang tot gekwalificeerde vertrouwenspersonen faciliteren. Ook vragen wij een beschermde titel voor gekwalificeerde vertrouwenspersonen.

Preventief beleid

Met de experts sociale veiligheid die verbonden zijn aan de Vereniging NOV, zien we dat er ook in het vrijwilligerswerk grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Dat is niet verbazingwekkend, want het gebeurt overal waar mensen samenwerken en waar verschillen in macht en afhankelijkheid  voorkomen. We zien ook dat vrijwilligersorganisaties en hun besturen al met veel uitdagingen geconfronteerd worden, en dat preventief beleid nog niet overal van de grond is gekomen.

Organisaties vragen ons om hen te helpen bij het opzetten van preventief beleid. Preventief beleid wil zeggen dat organisaties aandacht schenken aan de bewustwording van risico's, maatregelen nemen om risico's te verkleinen, de organisatiecultuur bespreekbaar maken en dat er toegang is tot een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon maakt deel uit van beleid

De toegang tot een vertrouwenspersoon maakt dus integraal deel uit van preventief beleid. En, mocht het van toepassing zijn, dan signaleert de vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag en begeleidt slachtoffers.

Oplossing voor kleine stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen zijn vaak van beperkte omvang, worstelen niet zelden om bestuurlijke functies ingevuld te krijgen en hebben niet zelden begeleiding nodig bij wet- en regelgeving. Stichtingen en verenigingen hoeven echter niet zelf een vertrouwenspersoon aan te stellen; de toegang tot vertrouwenspersoon kan worden ingevuld door intermediairs. Dat kunnen zijn: vrijwilligerscentrales, landelijke meldpunten, gemeenten die voor hun vrijwilligers een externe vertrouwenspersoon contracteren of een bundeling van organisaties die gezamenlijk een vertrouwenspersoon aanstellen.

Gekwalificeerde vertrouwenspersoon

Omdat onkundig handelen meer schade kan aanrichten bij slachtoffers, is het belangrijk dat er gecertificeerde professionals zijn die toegerust zijn voor hun taak. De titel ‘vertrouwenspersoon’ is wat ons betreft dan ook voorbehouden aan dergelijke professionals.

Samengevat

Wij hopen dat u (1) rekening houdt met kleinere organisaties waaronder stichtingen en verenigingen die voldoen aan de voorwaarde van 60 gewerkte uren, (2) het mogelijk maakt dat intermediairs de toegangsrol tot vertrouwenspersonen kunnen vervullen en dat er (3) een beschermde titel ‘vertrouwenspersoon’ komt.


Meer weten over sociale veiligheid?

Meer informatie over sociale veiligheid en vrijwilligersorganisaties vind je op www.inveiligehanden.nl 

4  reacties

Carin van der Hor 23-04-23 om 12:41

Sonja Peterse - e mail me gerust even - wij kunnen zeker helpen bij het vinden van een oplossing hiervoor! 

En we kunnen ook de vrijwilligers in jullie poule gratis voor jullie trainen - kijk maar even of er voldoende opties op onze trainingskalender staan en anders gaan we een list verzinnen! 

fijne zondag nog!

Mark Molenaar 22-04-23 om 12:49

Sonja Peterse , ik deCarin van der Hor of​​​Joost van Alkemade ​​​of Adam van Bergeijk daar licht op kunnen werpen! 

Sonja Peterse 21-04-23 om 13:14

Hallo Mark,

LochemDOET wil als vrijwilligerscentrale een VCP poule opzetten waar kleine vrijwilligersorganisaties gebruik van kunnen maken. In hoeverre kan het NOV ( In veilige handen) een rol vervullen als professionele Vertrouwenspersoon, waar de VCPers mee kunnen sparren of bij een VCP overstijgende melding terecht kunnen? Ik zou graag een keer over deze vraag met jullie de mogelijkheden onderzoeken.

groetjes Sonja Peterse

Hajo Feitsma 17-04-23 om 9:45

In mijn ervaring is het opschalen naar vertrouwenspersoon in de praktijk vrijwel nooit van toepassing, desalniettemin is het een essentieel onderdeel van de structuur rondom het 'organiseren' van een veilige cultuur.


Om de advocaat van de duivel te spelen: vrijwilligerswerk kenmerkt zich door de zéér beperkte machtsverhouding tussen de organisatie en de vrijwilliger. Is het dan nodig om een vertrouwenspersoon in te voeren, wanneer men met een 'mismatch' in cultuur de vrijwilligers al lang vertrokken zijn voordat het dermate escaleert dat er een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld? Is het middel nodig zodat de vrijwilliger een gesprek over de cultuur bij de vrijwilligersorganisatie kan afdwingen? Of zit de vrijwilligersorganisatie al lang zonder vrijwilligers voordat een dergelijk proces afgedwongen kan worden?

Betekend dit dan ook dat wanneer er een betaalde kracht is en er dus een machtsverhouding is tussen de vrijwilligersorganisatie en de werknemer, dat er ook een vertrouwenpersoon aan de organisatie gekoppeld moet worden? In het kader van bestuurlijke verantwoordelijkheid denk ik van wel.

Ik ben benieuwd naar wat de meningen hierover zijn.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.