Rapport regeldruk Vrijwilligersorganisaties naar Tweede Kamer

ProfielfotoMark Molenaar 19-06-2023 2149 keer bekeken 0 reacties

Vandaag is het rapport regeldruk bij vrijwilligersorganisaties naar de Tweede Kamer gestuurd door de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming. Vereniging NOV en andere brancheorganisaties zijn uitgenodigd voor een overleg over de mogelijke implicaties en vervolgacties.

Download hier de Kamerbrief en hier het Rapport van Sira Consulting. Het rapport gaat over de stapeling en complexiteit van wet- en regelgeving en de mogelijke oplossingen.

Aanbevelingen van de onderzoekers

In de managementsamenvatting van het rapport staat onder andere onderstaande tekst:


Het onderzoek maakt duidelijk dat het verminderen van de ervaren regeldruk zich enerzijds dient te richten op welke keuze de politiek moet maken om de regeldruk te verminderen. En anderzijds wat hier in de uitvoering aan kan worden gedaan door verplichtingen te optimaliseren of als overheid de uitvoering meer te ondersteunen. Bij beide invalshoeken zou het streven moeten zijn om de maatschappelijke toegevoegde waarde van vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen te vergroten.

De volgende aanbevelingen dragen bij aan een structurele aanpak: 

  • Leg de huidige wettelijke verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen tegen de lat van nut en noodzaak en bepaal vervolgens hoe de verplichting is te vereenvoudigen. Voor tien verplichtingen zijn eerste voorstellen gedaan, de andere verplichtingen kunnen worden gereduceerd in de evaluatiemomenten die departementen en andere overheden daarvoor hebben ingericht. 
  • Beoordeel bij nieuwe regelgeving explicieter de regeldruk voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen en weeg dit af tegen het verlies aan maatschappelijke baten. Een suggestie hiervoor is het inrichten van een Vrijwilligerstoets. Deze toetst nut en noodzaak (inclusief politieke afweging) met hierbij een onderbouwing hoe de uitvoering zo min mogelijk ervaren regeldruk geeft. 
  • Stimuleer als overheid de uitvoering van verplichtingen door verder te investeren in het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Een suggestie hiervoor is het intensiveren van bestaande (gemeentelijke) initiatieven en bijvoorbeeld een landelijk ‘vrijwilligersplein.nl’ met concrete informatie en directe ondersteuning. 
  • Zorg voor voldoende middelen en menskracht om het verminderen van de ervaren regeldruk te realiseren. Het (her)overwegen en uitwerken van de juiste juridische formulering om vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen uit te zonderen vraagt immers om creativiteit, (EU) afstemming en doorzettingskracht vanuit de betreffende vakdepartementen.

 

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.