Stichting Plons

6408 keer bekeken 0 reacties

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen met én zonder beperking in een zeilboot om op deze manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier vormt de basis van de activiteiten.

Wat we doen

Door het organiseren en aanbieden van watersport activiteiten voor mensen in de samenleving die door ziekte of beperking 'buiten de boot vallen en middels het aanbieden van en het bevorderen van deelname van voornoemde doelgroepen aan watersportactiviteiten, beoogt de Stichting meer in het bijzonder bij te dragen aan de revalidatie, de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van deelnemers.

Deelnemers zijn mensen met een lichamelijke -, verstandelijke -, visuele - of andere beperking/ziekte in de leeftijd vanaf 5 jaar. Ze kunnen ook in groepsverband inschrijven. Denk aan leerlingen uit het speciaal onderwijs of bewoners van bijzondere woonvormen. Plons is bestemd voor iedereen met een beperking die kennis wil maken met de watersport, of zijn/haar reeds aanwezige zeilervaring wil
uitbreiden.

Onze watersportactiviteiten bieden wij gratis en zonder kosten aan. Ook voor kleding en andere zaken die nodig zijn voor het zeilen is gezorgd.

Hoe kun je meedoen?

https://www.plons.nl

Hoe kun je ons steunen?

https://www.plons.nl/anbi

Contact

https://www.plons.nl/

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van men-
sen met én zonder beperking in een zeilboot om op deze manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen.

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier zijn kernwoorden die als basis fungeren. Hiermee bevorderen we tevens de participatie tussen deze doelgroepen.

Samen plezier maken op het water staat voorop!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen