LandschappenNL

854 keer bekeken 0 reacties

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Een landschap dat gewaardeerd wordt, dat een ziel heeft, dat onderhouden wordt, waar burgers zich bij betrokken voelen en waar vrijwilligers op allerlei manieren een bijdrage aan leveren.

Wat we doen

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van 20 provinciale landschapsorganisaties. We behartigen de gezamenlijke belangen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. We bundelen aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormen daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten.

Hoe kun je meedoen?

https://www.landschappen.nl/vrijwilligerswerk

Hoe kun je ons steunen?

https://www.landschappen.nl/wat-jij-kan-doen

Contact

https://www.landschappen.nl/contact

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen