Wijkcentrum De Kolk

263 keer bekeken 0 reacties

De Stichting richt zich binnen haar werkgebied op alle bewoners met uiteenlopende achtergronden en interesses, met name op personen en groepen die zich in kwetsbare posities bevinden, met name ouderen, mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen en mensen die om wat voor reden dan ook in een sociaal isolement dreigen te raken.

Wat we doen

Stichting Buurt & Clubhuis Ede-West, met als wijkcentrum BC de Kolk, organiseert en faciliteert met name activiteiten die de ontmoeting, de sociale vaardigheid en -betrokkenheid van haar doelgroepen vergoot. De stichting voert haar werkzaamheden uit in de Edese gebieden Parkwijk, Kolkakkerbuurt, Vogelwijk, Bloemenwijk, Indische buurt en Klaphek, verder te noemen Ede-West

Contact

https://dekolkede.nl/contact/

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen