Stichting Gilde Nederland

162 keer bekeken 0 reacties

Gilde Nederland wil uitgroeien tot een grote Nederlandse vrijwilligersorganisatie die invulling geeft aan de behoefte van mensen om zich te blijven ontwikkelen door het delen van hun kennis, kunde en ervaring en zich daarmee belangeloos inzetten voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt

Wat we doen

Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 50 lokaal werkende Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen.

Hoe kun je ons steunen?

https://www.gilde-nederland.nl/doneren

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen